حقوق بگیران دو برابر اصناف مالیات پرداخت می کنند!

0

پاراف حقوق بگیران دو برابر اصناف مالیات پرداخت می کنند! : در حالی که رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد سازمان امور مالیاتی بیشتر اظهارنامه های مالیاتی اصناف را قبول ندارد و در سال ۱۳۹۳، ۸۰ درصد از آن را رد کرد، معاون مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اصناف در چهارماه نخست امسال ۶ درصد کل مالیات های کشور را پرداخت کرده‌اند.

حسین وکیلی  افزود : این درحالی است که در همین مدت اشخاص حقوقی ۴۱ درصد و حقوق بگیران ۱۱ درصد کل مالیات های کشور را پرداخت کرده‌اند.وی افزود : ۱۰ سال گذشته مالیات مشاغل دو برابر حقوق بود در حالی که رشد مالیاتی در بخش حقوق بگیران دو برابر شده است .

وی همچنین افزود: در سال ۱۳۹۲ مالیات دریافتی از مشاغل ۲۱۳۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۳ با ۲۰ درصد افزایش به ۲۶۵۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد توزیع ، یکصد هزار بنگاه خدمات فنی و ۶۵۰ هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در کشور گفت: از سال ۱۳۸۸ تاکنون مالیات اصناف همواره رو به رشد بوده است و مقایسه آن با افزایش مالیات حقوق پذیرفتنی نیست.

وی افزود : ۶ و نیم میلیون شغل در اصناف ایجاد شده است و بخشی از مالیاتی که سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است مالیات حقوق بگیران به شمار می رود، از این بخش است.وی نبود شفافیت در فروش و مالیات اصناف را رد کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی بیشتر اظهارنامه های مالیاتی اصناف را قبول ندارد و در سال ۱۳۹۳، ۸۰ درصد از آن را رد کرد.*ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here