بحران بازنشستگی در صندوق‌ بازنشستگی آینده‌ ساز

0

پاراف بحران بازنشستگی در صندوق‌ بازنشستگی آینده‌ ساز : مؤسسه بازنشستگي آينده ساز يك مؤسسه خصوصي است كه از بين صنايع اراك، تبريز، تهران و مازندران بيش از 16 هزار عضو دارد كه تعدادي از آنها بازنشسته شده‌اند اما حقوق بازنشستگي كه اين افراد دريافت مي‌كنند با حقوقي كه تأمين اجتماعي به كارگران خود پرداخت مي‌كند گاهي تا يك ميليون تومان تفاوت دارد.نارضايتي كارگران و بيمه‌شدگان از اين صندوق به‌دليل كاهش تعهدات در سال‌هاي اخير به اوج رسيده است.

حالا و ۴۰سال پس از فعالیت مؤسسه بیمه آینده ساز، این روزها غیرقانونی بودن آن و البته مشکلاتی که گریبانگیر ۱۵هزار عضو تحت‌پوشش آن شده مورد توجه رسانه‌ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
كميسيون اجتماعي مجلس كه 3سال قبل وارد ماجرا شده چند روز قبل گزارشي درباره فعاليت اين صندوق در صحن علني خانه ملت قرائت كرد و خواستار رأي دوفوريت نمايندگان به طرحي براي الحاق اين صندوق به تأمين اجتماعي را داد. اگرچه دو فوريت اين طرح تصويب نشد و قرار است موضوع به‌صورت عادي دنبال شود اما وضعيت اعضاي اين صندوق همچنان غيرعادي است.

مسئولين وقت سازمان گسترش هم بدون توجه به اين موضوع، اقدام به تعميم بيمه اجتماعي و حتي جايگزيني نوع بيمه در شركت‌هاي تحت پوشش خود كرده و بسياري از افراد حائز شرايط را از بيمه تأمين اجتماعي بازداشته و به اين صندوق معرفي مي‌كنند. همچنين سازمان گسترش و نوسازي، از الحاق افراد حائز شرايط بيمه اجباري، به سازمان تأمين اجتماعي جلوگيري كرده و با تبليغات كاذب سبب عضويت آنان در اين صندوق شده‌اند.

در بررسي‌هاي كميسيون اجتماعي مجلس در اين‌باره، مشخص شد كه صندوق فاقد پشتوانه و پيشينه قانوني است و به‌صورت شخصيت حقوقي ثبت شده در قانون تجارت و به‌عنوان يك مؤسسه خصوصي ثبت شده است.

محمد اسماعيل سعيدي، نماينده مجلس  مي‌گويد:‌ از اوايل دهه هفتاد تا‌كنون تعداد زيادي از افراد كه عضو سازمان تأمين اجتماعي بوده‌اند به اين مؤسسه صندوق منتقل شده‌اند، اما به‌دليل عملكرد بد اين مؤسسه اين افراد خواستار بازگشت به تأمين اجتماعي هستند. مؤسسه آينده ساز به‌عنوان يك صندوق به ثبت نرسيده و همين موضوع نگراني‌هايي را نسبت به تعهداتي كه مسئولان اين مؤسسه درقبال بيمه‌شدگان دارند، به‌وجود آورده است. با وجود اينكه اين مؤسسه -كه به اشتباه صندوق خوانده مي‌شود- حدود 30درصد كمتر از ميزان افزايش صندوق بازنشستگي كشوري حق بيمه اعضاي خود را افزايش داده و رئيس صندوق تأكيد دارد كه اين صندوق هيچ تعهدي ندارد.

اين صندوق از سال 86تا سال 93نرخ رشدي كمتر از يك درصد داشته و در سال‌هاي 92و 93نرخ رشدش منفي شده است. يعني عضو جديد ثبت نام نكرده اما در مقابل تعدادي از اعضا از صندوق خارج شده‌اند.

نمايندگان منتقد مي‌گويند سوء‌مديريتي كه در اداره اين مؤسسه وجود دارد، عدم‌اطلاع‌رساني شفاف به اعضا باعث شده تا فرد جديد حاضر به ملحق شدن به اين مؤسسه نباشد. حالا با ورود نمايندگان مجلس به مسائل و مشكلاتي كه اين مؤسسه براي كارگران به‌وجود آورده بايد منتظر بود و ديد كه نمايندگان مردم درخانه ملت براي كارگران چه قدم مثبتي بر خواهند برداشت.

مشكلي كه اين مؤسسه در سال‌هاي اخير با آن روبه‌رو شده تفاوت بين ورودي‌هاي به صندوق با تعداد افراد باز نشسته شده است. اكنون اين نسبت در اين مؤسسه يك نفر بازنشسته به ازاي 2.6كارگر است درحالي‌كه استاندارد جهاني اين موضوع يك نفر بازنشسته به ازاي هر 9نفر كارگر است.

براساس پيشنهاد اعضاي كميسيون اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است بعد از دريافت تمام امكانات، منابع، حق بيمه‌ها و مطالبات معوق «صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز» و بدون مطالبه جديد از بيمه‌شدگان مذكور، نسبت به تداوم و استمرار بيمه افراد تحت‌پوشش آن اقدام كند.*همشهری.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here