شرایط بیمه بازنشستگی زنان خانه دار

0

پاراف شرایط بیمه بازنشستگی زنان خانه دار به نقل از ایسنا : ، زنان خانه‌دار می‌توانند در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی سه نرخ قرارداد منعقد کنند، این سه نرخ شامل «بیمه بازنشستگی»، «بیمه بازنشستگی و فوت» و نیز «بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی» است.

محمد حسن‌زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد سه نرخ بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار، گفته: در ارتباط با بیمه بازنشستگی هر فرد ماهانه حدود 60 هزار تومان حق بیمه،‌ در مورد بیمه بازنشستگی و فوت هر فرد ماهانه حدود 75 هزار تومان و در ارتباط با بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی هر فرد ماهانه حدود 90 هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کند؛ همچنین در صورت استفاده از خدمات درمانی به ازای هر فرد از اعضای خانواده نیز سرانه درمان اخذ شده و خدمات درمانی به آنها ارائه می‌شود.

به گفته زدا، زنان خانه‌داری که کمتر از 45 سال سن دارند می‌توانند با عنوان بیمه مشاغل آزاد به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و با بستن قرارداد از شرایط بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار بهره‌مند شوند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد این‌که آیا زنان خانه‌داری که بیش از 45 سال دارند نیز می‌توانند از پوشش بیمه‌ای بازنشستگی زنان‌ خانه‌دار بهره‌مند شوند؟ گفت: اگر زن خانه‌داری بیشتر از 45 سال داشت، به شرطی که دارای سوابق بیمه‌ای قبلی بود، می‌تواند تحت پوشش بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار قرار گیرد، به طور مثال زنی که سه سال در یک شرکت خصوصی بیمه بوده است، هم‌اکنون در چهل و هشت سالگی می‌تواند با سازمان تامین اجتماعی قرارداد بیمه بازنشستگی منعقد کند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید