پرداخت مستمری به بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه

0

پاراف پرداخت مستمری به بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماع :  دکتر سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بخشنامه پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه را برای اجرا به تمامی واحدهای تأمین‌اجتماعی کشور ابلاغ کرد.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات مستمری پرداخت کند. براساس قانون اصلاح مواد 43، 44 و 80 قانون تأمین اجتماعی مصوب 27 مهرماه 1376 مجلس شورای اسلامی و پس از الحاق سه تبصره به بند سوم ماده 80 قانون مذکور، تسهیلات جدید و دایره حمایت و ارائه خدمات به بازماندگان وسیع تر و پرداخت مستمری به «نسبت سنوات پرداخت حق بیمه» نیز به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی افزوده شده است.

براساس قانون پرداخت مستمری به بازماندگان مصوب سال 76 درصورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در اصلاحیه بند 3 ماده 80 قانون بوده و سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا 10 سال بود، بازماندگان بیمه شده متوفی غرامت مقطوع فوت دریافت می کردند. اما به موجب قانون جدید مصوب سال 92، به بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری تعلق می گیرد.

وی افزود: در قانون مذکور همسران و فرزندان بیمه شده متوفی از دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بهره مند می شوند، اما به پدر و مادر اشاره ای نشده است بنابراین هریک از والدین واجد شرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: ملاک محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین قانون پرداخت مستمری به بازماندگان متناسب با پرداخت حق بیمه، تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود و حداقل مستمری قابل پرداخت به بازماندگان بیمه شده متوفی نیز بر مبنای ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، از حاصلضرب حداقل دستمزد سال فوت بیمه شده و سنوات پرداخت حق بیمه تقسیم بر 30 به دست می آید. همچنین درمورد بیمه شدگانی که فوت آنها قبل از تصویب قانون فوق واقع شده حداقل دستمزد (سال تصویب قانون) یعنی سال 1392 ملاک محاسبه مستمری است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید