تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت

0
تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت
تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت

پاراف تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت : سخنگوی محترم دولت در مصاحبه هفتگی با خبرنگاران جراید در مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به تخصیص و پرداخت مبلغ ۱۴ هزار میلیاردتومان در سال جاری جهت رفع نابرابری‌ها و افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌ها اشاره کردند. اما هیچ عنایت و اشاره‌ای به رفع نابرابری‌ها و شکاف‌های موجود در امر حقوق بازنشستگان نداشتند.

امسال نیز طرح پلکانی افزایش‌های بازنشستگان نه تنها رافع مشکلات نشد، بلکه بدعتی جدید و تبعیضی نو را بنا گذاشت چرا که این طرح نوعی ضایع کردن سال‌های رنج و زحمت افراد در کسب تحصیلات عالیه و نادیده گرفتن تخصص و تجربه و مسئولیت‌های سازمانی دوره خدمت بازنشسته‌ها است با این روش‌های تبعیض‌آمیز فاصله دریافتی یک مستخدم خدماتی بازنشسته با مدرک ۶ ابتدایی، سال به سال با دریافتی یک مشاور، یا کارشناس عالی و نیز یک رئیس اداره و مدیر کل بازنشسته با مدرک تحصیلی (لیسانس و بالاتر)، کم و کمتر و حتی منطبق خواهد شد.

بویژه که با «وضع قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه سال۱۳۸۶ و اجرای فصل دهم یا فصل حقوق و مزایای آن از ابتدای سال۱۳۸۸ و اعمال امتیازات مختلف برای شاغلان و نیز افزایش‌های نقدی، خاصه در سال‌های اخیر در فوق‌العاده شغل‌های مستمر کارکنان (چون فوق‌العاده شغل، کارایی ویژه و…)، وضعیت دریافتی بازنشستگان سال به سال حادتر و تفاوتی بیشتر و شدیدتر داشته است.

امسال نیز طرح پلکانی افزایش‌های بازنشستگان نه تنها رافع مشکلات نشد، بلکه بدعتی جدید و تبعیضی نو را بنا گذاشت چرا که این طرح نوعی ضایع کردن سال‌های رنج و زحمت افراد در کسب تحصیلات عالیه و نادیده گرفتن تخصص و تجربه و مسئولیت‌های سازمانی دوره خدمت بازنشسته‌ها است با این روش‌های تبعیض‌آمیز فاصله دریافتی یک مستخدم خدماتی بازنشسته با مدرک ۶ ابتدایی، سال به سال با دریافتی یک مشاور، یا کارشناس عالی و نیز یک رئیس اداره و مدیر کل بازنشسته با مدرک تحصیلی (لیسانس و بالاتر)، کم و کمتر و حتی منطبق خواهد شد.

به عبارت دیگر طرح پلکانی برابر کردن نابرابری‌ها است.لذا با توجه به گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون یاد شده (مدیریت خدمات کشوری) و حال که عمر آزمایشی آن به اتمام رسیده امید است نمایندگان محترم این دوره مجلس شورای اسلامی و مسئولان محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان بازنشستگی به منظور برطرف کردن تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود در روند حقوق بازنشستگان که درحال حاضر برای دو بازنشسته از هر نظر برابر و با شرایط استخدامی و خدمتی یکسان (از لحاظ مدرک تحصیلی، پست سازمانی و سابقه خدمت) تفاوت دریافتی چند صدهزار تومانی، بلکه چند میلیون تومانی ایجاد شده، همچنین درراستای برقراری پرداخت‌های عادلانه، با اصلاح قانون مزبور و رفع نارسایی‌ها و کاستی‌های آن در بخش حقوق بازنشستگان در مقایسه با شاغلان، نظام پرداخت هماهنگ بازنشستگان را مطمح نظر و طرح همسان‌سازی حقوق و همترازی دریافتی بازنشستگان مشابه سنوات مختلف (قبل و بعد از سال۱۳۹۵) را تدوین و تصویب و اجرایی نمایند.ایران.