مجلس بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح را مشمول بیمه عمر کرد

0
مجلس بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح را مشمول بیمه عمر کرد
مجلس بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح را مشمول بیمه عمر کرد

پاراف مجلس بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح را مشمول بیمه عمر کرد :  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود مصوب کردند که بازنشستگان و وظیفه بگیران عضو صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح شوند.

بازنشستگان و وظیفه بگیران هر یک از صندوق های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد از حقوق ماهانه آن ها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آن ها را با ۱۶۵ رای موافق، ۵ رای مخالف، یک رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

براساس ماده واحده این لایحه در قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به آن ها مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از واژه پرسنل عبارت ‘و بازنشستگان و وظیفه بگیران’ اضافه شده متن زیر بعنوان تبصره ۲ به ماده یک قانون اضافه می شود:

تبصره ۲ – بازنشستگان و وظیفه بگیران هر یک از صندوق های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد از حقوق ماهانه آن ها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می شوند.

نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رای موافق، ۴ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن مجلس، جزئیات آن را نیز مصوب کردند.ایرنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here