قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

مصوبات مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ۹۴۵

سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۹۴ تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۶

جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱ «قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱ «قانون مذکور٬ یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

دانلود قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

۱/۱۲/۱۳۹۵ ۹۶۶۸۳/۳۲شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان٬ به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان٬ به پیوست ابلاغ میگردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.