آیا حق بیمه‌های پرداختی ، پس گرفتنی است؟

0
آیا حق بیمه‌های پرداختی ، پس گرفتنی است؟
آیا حق بیمه‌های پرداختی ، پس گرفتنی است؟

پاراف آیا حق بیمه‌های پرداختی ، پس گرفتنی است؟ : محمد حسن زدا ، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: پس دادن حق‌بیمه در قانون پیش بینی نشده است.

وی افزود: این یک بحث بیمه‌ای است. ما شخصی را هم داشته‌ایم که در اولین روز کاری‌اش ، قبل از رسیدن به محل کار با اتومبیلی تصادف و فوت کرده است و ما 50 سال به خانواده این مرحوم مستمری پرداخت کرده‌ایم بدون اینکه حق بیمه‌ای داده باشد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظام بیمه‌ای گلوبال در دنیا نظام “D.B” گفته می‌شود، گفت: در مقابل نظام بیمه‌ای “D.C” را داریم. به این معنا که یک حساب انفرادی برای هر شخصی می‌گشایند و تمام آورده های فرد در حساب شخصی‌اش ذخیره می‌شود، مبلغی را هم دولت کمک می‌کند و سود پس اندازش را هم لحاظ می‌کنند. در این صورت زمانی که فرد به سن بازنشستگی رسید، دو انتخاب دارد. هم می‌تواند همه این آورده را بردارد و هم می‌تواند مستمری ماهانه دریافت کند.

زدا با بیان اینکه نظام بیمه‌ای کشور ما نظام “D.B” است و فرد به ازای پرداخت مزایایی، خدماتی دریافت می‌کند، گفت: البته پس از تصویب قانون بازنشستگی با 10 سال سابقه، می‌توان گفت که حتی یک روز سابقه بیمه پردازی هم سوخت نمی‌شود و فرد می‌تواند مابه التفاوت حق بیمه را تا 10 سال بپردازد و بازنشسته شود.*ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here