تهیه لایحه تغییر قانون گزینش

0
تهیه لایحه تغییر قانون گزینش
تهیه لایحه تغییر قانون گزینش

پاراف تهیه لایحه تغییر قانون گزینش : اسدالله وطنی دبیر هیات عالی گزینش کشور در همایش گزینش گران دستگاه های اجرایی مازندران در ساری گفت: برای روزآمد کردن کار گزینش و جلوگیری از موازی کاری به دنبال تدوین لایحه ای برای تغییر در قانون موجود هستیم.

در شرایط فعلی کار گزینش گران ما صرفا بررسی احراز صلاحیت مستخدمین در ادارات قبل و بعد ازورود است و مدیران و ارتقاء مدیریتی لحاظ نمی شود.

وی اظهارکرد: این لایحه بعد از آماده شدن برای بررسی و قانون گذاری به مجلس ارائه می شود و تا قبل از تشکیل مجلس دهم نظرخواهی از افراد مختلف برای رفع نقاط ضعف و گنجاندن نقاط قوت انجام می شود.

اکثر انتصاب مدیران در دستگاههای دولتی و مشمول گزینش از دایره گزینش گران خارج هستند و بدون توجه به نظر گزینش گران انتصاب انجام می شود.

وی تعدد دستگاههای نظارتی و موازی کاری را مهمترین مشکل در این حوزه برشمرد و گفت : در صورت تغییر در قانون موجود این مشکل برطرف خواهد شد.
وطنی مشکل دیگر قانون فعلی را عدم لحاظ شدن گزینش مدیران دانست و گفت : در شرایط فعلی کار گزینش گران ما صرفا بررسی احراز صلاحیت مستخدمین در ادارات قبل و بعد ازورود است و مدیران و ارتقاء مدیریتی لحاظ نمی شود.

گزینش گران وظیفه مچ گیری از کارمندان و یا تجسس در امور زندگی شخصی مستخدمین را ندارند و باید صلاحیت ورود مستخدمین به ادارات و سازمان های دولتی را بررسی کنند .

به گفته وی اکثر انتصاب مدیران در دستگاههای دولتی و مشمول گزینش از دایره گزینش گران خارج هستند و بدون توجه به نظر گزینش گران انتصاب انجام می شود.
وی با اشاره به برخی تندروی ها و اعمال سلیقه در گزینش در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اظهارکرد: باید گزینش گران ما از ورود هرگونه اعمال سلیقه در گزینش کارمندان پرهیز کنند.

وی همچنین گفت: گزینش گران وظیفه مچ گیری از کارمندان و یا تجسس در امور زندگی شخصی مستخدمین را ندارند و باید صلاحیت ورود مستخدمین به ادارات و سازمان های دولتی را بررسی کنند . وظیفه ما طبق قانون این است که افراد دارای شرایط را وارد دوایر دولتی و سازمان های اداری کنیم و افرادی که فاقد صلاحیت برای حفظ امنیت سازمانی هستند وارد ادارات نشوند.

وطنی افزود : گزینش گران ما باید در انجام این وظایف از هر اقدامی که تجسس در امور شخصی افراد محسوب می شود، پرهیز کنند و کارها مطابق قانون انجام دهند.
دبیر هیات عالی گزینش همچنین گزینش گران را از ورود به کارکردهای اداری دستگاه های دولتی نیز برحذر داشت و گفت : کارکردهای اداری در سازمان ها و دوایر دولتی مربوط به امور اداری سازمان های مرتبط می شود و گزینش گران صرفا بررسی صلاحیت کارمندان و مدیران را بر عهده دارند.ایرنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here