قیمت هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر است؟

0
قیمت هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر است؟
قیمت هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر است؟

پاراف قیمت هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر است؟ :  بهارستان‌نشینان در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس طرح‌ها و لوایح طرح‌شده را هدف چکش‌کاری قرار می‌دهند و پس از بررسی و تصویب آن ها، گزارش خود را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می‌دهند. همچنین وظیفه نظارتی وکلای ملت نیز تقریباً همین فرایند را طی می‌کند، پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تمام فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان نمود دارد.

براساس قانون اساسی کشورمان “قانون‌گذاری” و “نظارت بر حسن اجرای قوانین” دو وظیفه مهم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. در واقع مردم به‌صورت مستقیم نمایندگانی را به بهارستان می‌فرستند تا در راستای حل مشکلات و توسعه و آبادانی کشور قوانینی وضع کنند و بر اجرای آن ها توسط قوه مجریه، نظارت داشته باشند.

برای رسیدن به این که هر دقیقه صحن علنی مجلس چقدر هزینه‌بر است، می‌توان بودجه یک سال مجلس را بر میزان ساعات جلسات علنی پارلمان در همان سال تقسیم کرد.در این گزارش برای نمونه سال ۹۳ در نظر گرفته شده تا بتوان با یک محاسبه، میزان برگزاری هر دقیقه از جلسه علنی مجلس را مشخص کرد.

با نگاه به مشروح مذاکرات مجلس در سال ۹۳ می‌توان دریافت که خانه ملت در سال ۹۳ از روز ۱۷ فروردین ماه تا ۲۵ اسفندماه در مجموع ۱۱۲ نشست علنی برگزار کرده است. البته در برخی از روزهایی که مجلس جلسه علنی داشت، این نشست‌ها به‌دلیل بررسی طرح‌ها و لوایح مهم و زمان‌بر مثل لایحه بودجه، در دو نوبت کاری برگزار شده است.

با جمع ساعات و دقایق برگزاری جلسات علنی در سال ۹۳ پی می‌بریم که مجلس حدود ۲۸ هزار و ۵۰۱ دقیقه جلسه علنی داشته است. براین اساس سرجمع بودجه‌های مصوب مجلس در سال ۹۳ رقمی در حدود ۴۹۶ میلیارد تومان است که براساس گزارش های دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عملکرد مالی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی در حدود ۵۰۶ میلیارد و ۸۴۱ میلیون تومان است.

با محاسبه این ارقام و تقسیم میزان بودجه مجلس بر ساعاتی که جلسه علنی برگزار شده است، می‌توان به ارقام زیر رسید:
هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی حدود ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی بیش از یک میلیارد و ۶۷ میلیون تومان
هزینه برگزاری یک روز جلسه علنی با احتساب ۴ ساعت حدود ۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان

البته واضح است که این ارقام، هزینه‌های برگزاری جلسات علنی در سال ۹۳ است لذا هزینه هر دقیقه از صحن علنی مجلس در سال جاری با توجه به ثابت بودن میزان زمان برگزاری جلسات علنی و افزایش هزینه‌های مجلس از جمله افزایش حقوق، افزایش هزینه آب، برق ، تلفن و هزینه کارمندان، مسلماً بیش از این ارقام خواهد بود.

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بودجه مصوب مجلس در بخش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری ۶۳۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که اگر میزان برگزاری جلسات علنی در سال جاری را برابر با سال ۹۳ در نظر بگیریم، می‌توان به ارقام زیر رسید:

هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی حدود ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی حدود یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان
هزینه برگزاری یک روز جلسه علنی با احتساب ۴ ساعت حدود ۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان.تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here