اولویت مستمری نیازمندان در مقابل حقوق کارمندان

0

پاراف اولویت مستمری نیازمندان در مقابل حقوق کارمندان : رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) گفت: مستمری مددجویان کمیته امداد از این پس، قبل از حقوق مدیران و پرسنل این نهاد پرداخت می‌شود.

خود را در این موضوع مقصر می‌دانم و در نامه مذکور نیز به این موضوع اقرار کردم، اما با تصمیمی که گرفته شد این موضوع دیگر تکرار نمی‌شود.

براساس تصمیم اتخاذ شده، از این پس مستمری مددجویان قبل از حقوق کارمندان و مدیران این نهاد پرداخت می‌شود.

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، درباره نامه‌ای که با دستخط وی و به تاریخ نهم خردادماه سال جاری خطاب به تعدادی از مدیران این نهاد نوشته شده بود، اظهار داشت: مطلع شدم که با گذشت نه روز از ماه خرداد هنوز مستمری مددجویان کمیته امداد پراخت نشده است.

این در حالی بود که مدیران و پرسنل این نهاد حقوق خود را دریافت کرده بودند.

وی ادامه داد: خود را در این موضوع مقصر می‌دانم و در نامه مذکور نیز به این موضوع اقرار کردم، اما با تصمیمی که گرفته شد این موضوع دیگر تکرار نمی‌شود.

مطلع شدم که با گذشت نه روز از ماه خرداد هنوز مستمری مددجویان کمیته امداد پراخت نشده است.

رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده، از این پس مستمری مددجویان قبل از حقوق کارمندان و مدیران این نهاد پرداخت می‌شود.*تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here