مجازات زندان در انتظار فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعت های اداری

0
مجازات زندان در انتظار فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعت های اداری
مجازات زندان در انتظار فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعت های اداری

پاراف مجازات زندان در انتظار فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعت های اداری : علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل هرمزگانگفته است: فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعت های اداری مجازات زندان دارد.

مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی سرمایه های نظام هستند که نباید با ارتکاب تخلف انتخاباتی به آسانی از دست بروند.

وی افزود: بر اساس قانون ،فعالیت کارکنان دولت و دستگاه های عمومی در ساعت های اداری در برنامه های انتخاباتی نامزدها سه تا شش ماه زندان در پی دارد.

خودداری دستگاه های دولتی ،عمومی و شهرداری ها از دراختیار امکانات مورد نیاز وزارت کشور برای برگزاری انتخابات و همچنین دخالت در انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی را از دیگر از جرائمی معرفی کرد که می تواند به ترتیب تا یک سال انفصال از خدمات دولتی، کسر حقوق و فوق العاده شغل و حتی شش ماه تا دوسال زندان برای مرتکان این جرائم به همراه داشته باشد.

علیرضا احمدی منش در دهمین نشست شورای اداری شهرستان بندرعباس با معرفی تعدادی از جرایم و تخلف های اداری مرتبط با انتخابات افزود: مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی سرمایه های نظام هستند که نباید با ارتکاب تخلف انتخاباتی به آسانی از دست بروند.

وی خودداری دستگاه های دولتی ،عمومی و شهرداری ها از دراختیار امکانات مورد نیاز وزارت کشور برای برگزاری انتخابات و همچنین دخالت در انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی را از دیگر از جرائمی معرفی کرد که می تواند به ترتیب تا یک سال انفصال از خدمات دولتی، کسر حقوق و فوق العاده شغل و حتی شش ماه تا دوسال زندان برای مرتکان این جرائم به همراه داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل هرمزگان تخلف انتخاباتی استفاده از وسایل و تجهیزهای دولتی در تبلیغات را بسیار شایع دانست و ادامه داد: حرکت خودروهای اداری همراه کاروان های تبلیغاتی کاندیداها نیز جرم دیگری است که از سه تا شش ماه حبس به دنبال دارد.

احمدی منش اضافه کرد : تبلیغات برای نامزدها در نشریه ها یا بولتن های دستگاه ها و دعوت از نامزدها در نشست های اداری و استفاده از تریبون اداره ها برای نامزدها ممنوع است و از سه تا شش ماه مجازات حبس برای ان مشخص شده است.

احمدی منش خاطر نشان کرد: برای پیگیری ، رصد و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در همه شهرستان ها در دادسرا و دادگاه ها شعب ویژه ای تعیین و ایجاد شده است.ایرنا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید