طرح مشکلات سازمان‌ بازنشستگی در مجلس

0
سازمان بازنشستگی
سازمان بازنشستگی

پاراف طرح مشکلات سازمان‌ بازنشستگی در مجلس : کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مشکلات سازمان بازنشستگی کشور را مورد رسیدگی قرار داد.

در جلسه کمیسیون گزارش عملکرد و مشکلات مربوط به سازمان‌بازنشستگی با حضور مسئولان این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

قاسم عزیزی ماینده مردم شازند در مجلس با یادآوری جزییات جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون بررسی اخبار مرتبط با کمیسیون در ابتدا صورت گرفت.

کمبود منابع‌مالی مهمترین معضل صندوق‌بازنشستگی بود که مقرر شد برای رفع مشکلات این صندوق پیشنهادات هیات‌مدیره به صورت مکتوب به کمیسیون ارسال شود

نماینده مردم شازند در مجلس از حضور محمود اسلامیان به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشوری به همراه معاونان وی در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و افزود: در جلسه کمیسیون گزارش عملکرد و مشکلات مربوط به سازمان‌بازنشستگی با حضور مسئولان این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت درآمدهای صندوق، پرداختی‌های آن به اعضای و کاستی‌ها موجود در آن موضوع مورد بحث جلسه مذکور بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمبود منابع‌مالی مهمترین معضل صندوق‌بازنشستگی بود که مقرر شد برای رفع مشکلات این صندوق پیشنهادات هیات‌مدیره به صورت مکتوب به کمیسیون ارسال شود.خانه ملت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید