مراحل و توصیه های کاربردی در تنظیم قولنامه ها و رفع سوء اثر از چک های برگشتی

هم‌رده مراحل و توصیه های کاربردی در تنظیم قولنامه ها و رفع سوء اثر از چک های برگشتی : در تنظیم مبایعه نامه، مورد معامله را قبل از دریافت حداقل دو سوم بهای معامله، به خریدار تحویل ندهید و فقط در صورتی سند را به نام وی منتقل کنید که تمام مبلغ معامله را دریافت کرده‎ باشید.

گاهی افراد قصد خرید وفروش مالی رادارند که مقدمات آن فراهم نیست، در این حالت، طی قراردادی متعهد به انجام معامله می‌شوند که آن قولنامه نام دارد و دراینجا، خرید وفروش بر مبنای قول انجام می‌گیرد. با این حال، قولنامه نیز در دادگاه ها معتبر است و می‌توان به آن استناد کرد.

در اصطلاح حقوقی، مبایعه نامه به معنای خرید و فروش است که البته، در عرف و به اشتباه، قولنامه نامیده می‎شود که مبنای آنها متفاوت است؛ چرا که دربیع، جنس، برای تحویل حاضراست، اما در قولنامه، جنس بر مبنای قول، در آینده حاضر می‌شود. خوب است در قولنامه، مبلغی بابت وجه التزام تعیین شود. تعیین مبلغی در قرارداد به عنوان خسارت، به هرشرطی که طرفین با یکدیگر بر سر آن به توافق برسند را، وجه التزام می نامند که در دادگاه، باتقدیم دادخواست، قابل وصول است.

از دیگر نکات قابل تأمل هنگام تنظیم قولنامه، برای فروشنده، این است که وی ازتوان مالی خریدار برای پرداخت بهای مورد معامله اطمینان حاصل کند و با شروطی که در قرارداد آورده است، حق فسخ معامله را در صورت پرداخت نشدن وجه، در موعد مقرر و پیش بینی خسارت، برای خود قائل شود.

درصورتی که فروشنده درباره عیوب مورد معامله، با خریدار شرط کرده باشد، حتماً باید شرایط و عیب‌های مورد توافق را در قولنامه، به صورت کاملاً شفاف، ذکر کند. همچنین، هنگام امضای قولنامه توسط طرفین، باید دو نفرعادل، به عنوان شاهد ذیل آن را امضا کنند. در صورتی که وجه به صورت چک دریافت می‌شود، حتما از آن کپی بگیرید وپس از امضای خریدار ذیل کپی، از آن نگهداری کنید، به ویژه اگر چک به نام خریدار نباشد.

مراحل قانونی رفع سوء اثرازچک های برگشتی

رفع سوء اثر از چک های برگشتی، در پنج حالت «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری»، «مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه» و «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» انجام می‌شود.

بر این اساس، باید در حالت اول، تامین موجودی انجام شود. به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کند و پس از دریافت این مبلغ، توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر چک‌ برگشتی اقدام می کند. دومین مورد، ارائه لاشه چک برگشتی است. در این حالت، مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه می‌کند و در مقابل آن، بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

ذی‌نفع چک باید در حالت بعدی، رضایت نامه محضری را به بانک‌ ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک، بنا به دلایلی مانند مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود)، می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

چهارمین حالت برای رفع سوء اثر چک‌ برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی‌نفع به بانک، امکان پذیر نباشد، مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی، تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارائه و سپس، اقدام به رفع سوء اثر از سابقه چک کند.

در این شرایط، بانک موظف است ظرف مدت پنج روز کاری، طی نامه‌ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند. اما حالت آخر برای رفع سوء اثر چک‌، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت، در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی، صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، رفع سوء اثر می شود. باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری، پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی‌نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را، به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.خراسان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.