برنامه ششم و بودجه ۹۵ و ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان

0
برنامه ششم و بودجه ۹۵ و ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان
برنامه ششم و بودجه ۹۵ و ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان

پاراف برنامه ششم و بودجه ۹۵ و ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان : عباس مقتدایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد نسبت به معیشت فرهنگیان در برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای شود.

موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه با جدیت پیگیری شود همچنین به وزیر کار در خصوص قراردادهای موقت که از یک سال به ۲، ۳ و حتی یک ماه تقلیل یافته تذکر می دهم تا تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را پیگیری و گزارش آن را ارائه کند.

وی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر نیرو گفت: لازم است مصوبات ۹گانه شورای عالی آب در خصوص زاینده رود تا وصول نتیجه کامل پیگیری و گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه شود؛ همچنین حق آبه زیست محیطی زاینده رود و تأمین آب برای رسیدن به تالاب گاوخونی باید پیگیری شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه با جدیت پیگیری شود همچنین به وزیر کار در خصوص قراردادهای موقت که از یک سال به ۲، ۳ و حتی یک ماه تقلیل یافته تذکر می دهم تا تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را پیگیری و گزارش آن را ارائه کند.

وی در ادامه در تذکری خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: نگرش ناب و گفتمان انقلاب اسلامی را در برنامه ششم توسعه به طور ویژه مراقبت و تقویت کنید و رسیدگی به معیشت بازنشستگان فرهنگی، کارگری و نیروهای مسلح و به طور کلی همه بازنشستگان را در خلال بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه مورد توجه ویژه قرار دهید.

مقتدایی در ادامه در تذکر دیگری خطاب به وزیر کشور اظهار کرد: در بحبوحه انتخابات و دلمشغولی های آن رسیدگی به روستاها، دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و تقویت آنها در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه را فراموش نکرده و گزارشی از اهم این اقدامات به نماینده اصفهان ارائه کنید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه به معیشت فرهنگیان توجه ویژه کنید.خانه ملت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here