آیا می دانستید ممنوعیت اضافه کاری اجباری و مبنای حقوق بازنشستگی کارکنان

2
آیا می دانستید ممنوعیت اضافه کاری اجباری و مبنای حقوق بازنشستگی کارکنان
آیا می دانستید ممنوعیت اضافه کاری اجباری و مبنای حقوق بازنشستگی کارکنان

پاراف آیا می دانستید ممنوعیت اضافه کاری اجباری و مبنای حقوق بازنشستگی کارکنان : در سلسله مطالب آبا می دانستید پاراف، این بار به سراغ دو موضوع اساسی کارمندان و کارگران رفته ایم که با هم مرور میکنیم:

اضافه کاری اجباری ممنوع است!

سئوال: کارگر خدمات شهری در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی هستم. پیمانکار، من و همکارانم را مجبور می کند روزی ۱۲ ساعت کار کنیم. آن وقت هیچ گونه حقوق و مزایایی، جز حقوق پایه، به ما پرداخت نمی کند. وقتی هم اعتراض می کنیم و می گوییم شکایت خواهیم کرد، ما را به اخراج و بیکاری تهدید می کند. چه باید کرد؟

پاسخ: طبق ماده ۱۷۲ قانون کار، « کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد؛ هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.» همچنین طبق تبصره این ماده، « چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.»

حقوق بازنشستگی به نسبت سالهای پرداختی بستگی دارد

سئوال: درسال۸۵ با۶۰سال سن و۱۱سال سابقه بازنشسته شدم.اکنون دریافتی من ۴۰۰ هزارتومان شده بعداز۹ سال کاری ازمن دیگه توی این سن ازمن برنمیاد.تامین اجتماعی ازافرادی مثل من تعهدگرفته که حق اعتراض نداریددرضمن دچاربیماری قلبی هم هستم.ایا اضافه حقوق شامل حال بازنشستگانی مثل من هم میشه.یاماهمیشه بایدکمترین دریافتی رو داشته باشیم؟

پاسخ: این مصوبه مجلس برای کسانی است که با سن بالا خودشان را بیمه کردند مثلا ۵۰ ساله هایی هستند که با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه بازنشست شدند که آنها ۱۰ روز حقوق دریافت می کنند.هرکس براساس داده حقوق دریافت می کند و کسی که ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده زیر حداقل ها را دریافت می کند و ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی شامل آنها نمی شود.پاراف.

2 نظرات

  1. بنده جانباز ۱۵درصد بسیجی هستم واکنون به علت محدودیت حرگتی در ارنج چپ که ناشی ازااصابت ترکش میباشد واکنون بعلت مشکل دیسک کمر که مهره ۱-۲-۳ را پلاتین کذاشته اند قادر به انجام کاری نیستم وچند سال مباشد که در بنیاد تقاضای کمسیون حالت اشتغال نموده ول کسی جواب گو نیست لطفا راهنمای نماید

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here