تصویبنامه ۱۶۸۲۴۸۸ شورای عالی اداری درباره ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی

آقای داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به دستگاه های اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را ممنوع اعلام کرد.

کلیه دستگاه های اجرایی

سلامٌ علیکم

احتراماً، همانطوریکه مستحضرید به موجب مفاد بند “و” تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:
“تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از هر محل از جمله بودجه کل‌کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌جویی، به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع گردیده است.”
در راستای اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت، به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه ابلاغ گردد. با عنایت به لزوم کاهش هزینه های جاری و تکلیف مقنن بر این ممنوعیت، مراتب به عنوان یکی از اولویت های حسابرسی، در دستور کار هیأت های حسابرسی قرار گرفته است و بدیهی است هرگونه انحراف از این حکم، در راستای وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور، جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط گزارش خواهد گردید.

ممنوعیت دریافت سود از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی کشوری

آقای کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به دستگاه های اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، دریافت سود از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی کشوری را درآمد اختصاصی که به حساب خزانه واریز می شود؛ اعلام کرد.

در این بخشنامه به دستگاه های اجرایی تحت حسابرسی معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی آمده است؛ «همانطوریکه مستحضرید به موجب مفاد اجزای(۱) و (۲) بند«ح» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:

  • دستگاه های مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی ( حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیر دولتی نیستند.
  • از ابتدای سال ۱۳۹۷، سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول، با استثنای بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ها و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری، به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صددرصد(۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می گردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
  • با عنایت به مفاد احکام مذکور و تکلیف قانونی این دیوان به ارائه گزارش عملکرد این احکام در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب جهت رعایت، به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیر مجموعه ابلاغ گردد.

ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی به مدیران عامل، اعضای هیات مدیره،روسا و مدیران دستگاه های اجرایی

آقای کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به دستگاه های اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی به مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، روسا و مدیران دستگاه های اجرایی را ممنوع اعلام کرد.

در این بخشنامه به دستگاه های اجرایی تحت حسابرسی معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی آمده است؛

« همانطوریکه مستحضرید به موجب مفاد بند«ز» تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق، ممنوع گردیده است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/ ۱۳۵۷(کتاب پنجم – تعزیرات) می گردد.

مراتب در راستای اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت، به نحو مقتضی به کلیه واحد های تابعه و زیر مجموعه ابلاغ گردد».

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.