اجرای طرح رتبه بندی و گلایه های فرهنگیان

0
اجرای طرح رتبه بندی و گلایه های فرهنگیان
اجرای طرح رتبه بندی و گلایه های فرهنگیان

پاراف اجرای طرح رتبه بندی و گلایه های فرهنگیان: طرح رتبه‌بندی سرانجام با کش و قوس‌های فراوان و تبلیغات خبری گسترده مسئولان آموزش و پرورش کشور در نهایت مهرماه امسال عملیاتی شد. اگر چه بنابر نظر وزیر آموزش و پرورش آنچه انجام شده مرحله ابتدایی طرح رتبه‌بندی است و مرحله دوم و اصلی طرح سال آینده اجرایی خواهد شد.

براساس طرح اصلی قرار براین بود که فرهنگیان درچهارسطح معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استاد معلم تقسیم بندی شده و معلمان متناسب با سابقه کاری و متناظر با هم ردیفان خودشان در آموزش عالی و دانشگاه‌ها، حداقل 80 درصد حقوق متناظر در دانشگاه را دریافت کنند. درواقع شبیه به آنچه در نظام رتبه‌بندی استادان در دانشگاها اعمال می‌شود. درحالی که طرح اجرایی شده مبتنی بر قانون خدمات کشوری است و معلمان براساس همان تقسیم بندی پایه، ارشد، خبره و عالی که درگذشته اعمال شده بود رتبه‌بندی شده‌اند.

آنچه که به عنوان طرح رتبه‌بندی اجرایی شده است عملاً با طرح اصلی که درتابستان سال 92درهیأت دولت تصویب شد تفاوت‌های فاحشی دارد. درواقع به نظر می‌رسد اجرای این طرح بیش از هرچیز تحت تأثیر اعتراض‌هایی است که در سال گذشته و به صورت گسترده از سوی معلمان و در اعتراض به‌تبعیض حقوقی میان فرهنگیان و سایر کارمندان دولت صورت گرفته است.

به گزارش پاراف به نقل از ایران، با تغییرات زیادی که دراجرای طرح صورت گرفته است حتی وعده‌های داده شده توسط وزیر در تابستان امسال درمورد میزان تغییرات در حقوق معلمان پس از اجرای طرح هم عملی نشد.درحالی‌که در 16 فروردین ماه علی اصغر فانی ابراز امیدواری کرده بود که با اجرای طرح رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان از 160 تا 600 هزار تومان افزایش یابد، پس از اجرای طرح، تغییراتی در احکام حقوقی معلمان اعمال شد و در نهایت بین 60 تا 400 هزار تومان به حقوق معلمان افزوده شد و حداکثر 10 درصد از معلمان از بالاترین افزایش این مقدار برخوردار شدند.

در هرحال اجرای طرح رتبه‌بندی دراین شرایط شاید بتواند درکوتاه مدت رضایت معلمان را جلب کند اما نمی‌توان امیدوار بود که این رضایت حداقلی درآینده نیز همچنان حفظ شود، چرا که باوجود تورم قطعاً این مقدار افزایش حقوق نمی‌تواندچاره ساز مشکلات معیشتی معلمان باشد.

در خوشبینانه ترین حالت میانگین افزایش حقوق فرهنگیان پس از اجرای طرح حدود 200 هزار تومان بود. دراین حالت و با احتساب افزایش تورمی همچنان فاصله تبعیض‌آمیز دریافتی معلمان با سایر کارمندان دولت بر سر جای خود باقی است و بعید است که این میزان افزایش حقوق بتواند انتظارات معلمان را بر آورده سازد. از طرف دیگر در اقدامی عجیب با وجود اعمال این افزایش حقوق در احکام مهرماه، دریافت آن به آبان ماه موکول شده و با توجه به کسر مالیات مربوط به این افزایش حقوق، عملاً دریافتی فرهنگیان در مهرماه نسبت به شهریورماه امسال کمتر بود.اقدامی که به‌عنوان برداشت مقرری ماه اول پس از افزایش حقوق هرساله در فروردین ماه انجام می‌شود و همین نیز خود یکی از عوامل نارضایتی معلمان دردو سال گذشته بوده است.

کی از روش‌های مرسوم برای جبران کسری درآمد، استفاده از دریافتی هایی است که از طریق اضافه کار آموزشی نصیب معلمان می‌شود که البته امری مرسوم درهمه ادارات دولتی است.درسال جاری آموزش و پرورش دربخشنامه‌ای مدیران و معاونان مدارس را ملزم کرده است که هفته‌ای شش ساعت در هفته تدریس داشته باشند. دستورالعملی که به نظر می‌رسد به منظور کاهش ساعات اضافه کار درمدارس و جلوگیری از پرداختی‌های بیشتر به معلمان اجرایی شده است.

با این حساب بعید است که اجرای این طرح با این شرایط بتواند رضایت کلی معلمان را در بلند مدت به همراه داشته باشد، بخصوص که در سال جاری اجرای برخی سیاست‌های جدید در آموزش و پرورش محدودیت هایی در افزایش دریافتی‌های معلمان ایجاد کرده است.

یکی از روش‌های مرسوم برای جبران کسری درآمد، استفاده از دریافتی هایی است که از طریق اضافه کار آموزشی نصیب معلمان می‌شود که البته امری مرسوم درهمه ادارات دولتی است.درسال جاری آموزش و پرورش دربخشنامه‌ای مدیران و معاونان مدارس را ملزم کرده است که هفته‌ای شش ساعت در هفته تدریس داشته باشند. دستورالعملی که به نظر می‌رسد به منظور کاهش ساعات اضافه کار درمدارس و جلوگیری از پرداختی‌های بیشتر به معلمان اجرایی شده است. اجرای چنین سیاستی علاوه بر کاهش درآمد برخی معلمان عملاً تأثیرات بسیار مخربی بر کیفیت آموزشی خواهد داشت، چرا که با وجود مسئولیت‌های فراوان یک مدیر یا معاون در مدرسه بعید است که شرایط روانی و حرفه‌ای لازم برای تدریس وجود داشته باشد.

محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید