ارتقاء جایگاه فرهنگیان فقط با رتبه بندی امکان پذیر است

0
فرهنگیان
فرهنگیان

پاراف ارتقاء جایگاه فرهنگیان فقط با رتبه بندی امکان پذیر است : اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: ساماندهی بهینه منابع انسانی، کلیدی‌ترین کار در آموزش و پرورش است.

وی اظهار کرد: بین منابع مالی و منابع انسانی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. دولت از نظر منابع مالی محدودیت دارد و بایدصرفه جویی و مدیریت منابع مالی و انسانی در اولویت قرار گیرد.

 بیشتر منابع و اعتبارات مالی آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی همکاران می‌شود و برای پرداخت سایر هزینه اعتبارات بسیار محدودی وجود دارد.

چهاربند نیروی انسانی را در دستگاه تعلیم و تربیت بسیار مهم برشمرد و اضافه کرد: با وجود اینکه موقعیت و فرصت‌های بیشتری در آموزش و پرورش هست، لیکن در بخش جذب و نیازسنجی مشکلاتی وجود دارد.

متاسفانه در حال حاضر در بحث ارتقاء جایگاه فرهنگیان به جز رتبه‌بندی معلمان برنامه‌ای وجود ندارد و این کار انگیزه را برای کار بهتر کاهش داده و انگیزه لازم را برای فعالیت و تدریس در کلاس کمتر می‌کند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حساسیت جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش، اضافه کرد: در مناطق محروم و صعب‌العبور گاهاً به خاطر فراهم کردن بستر مناسب برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان یک دانش آموز وجود دارد که یک معلم هم برای تعلیم و تربیت این دانش آموز اختصاص یافته است.

به‌کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش قلمرو بسیار تخصصی و فنی است که ممکن است برای دیگران به راحتی قابل هضم نباشد.

وی خاطرنشان کرد: عدالت حکم می‌کند که در استان‌های محروم سرانه دانش آموزی بیشتری تخصیص یابد و آموزش و پرورش هم در همین راستا گام برمی‌دارد. جمع کردن منافع مدیران، معلمان و دانش آموزان با مصالح دولت یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد: تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزش و پرورش برای فراهم کردن خدمات به دانش آموزان است و این خدمات باید با کیفیت مطلوب همراه باشد.

وی اشکالاتی را هم در سامانه‌های موجود قابل تصور برشمرد و اظهارکرد: باید در بحث نرم افزاری هم اصلاحاتی صورت بگیرد تا بهتر و دقیق تر بتوان در خصوص ساماندهی نیروی انسانی برنامه ریزی کرد.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here