پیشنهاداتی برای رعایت در معاملات خودرو

0
نکات معامله خودرو
نکات معامله خودرو

پاراف پیشنهاداتی برای رعایت در معاملات خودرو : معامله کردن خودرو از اون دست معاملاتیه که نیاز به دقت و تخصص بالایی دارد. چون حتی تا یک ساعت بعد از معامله هم ممکن طرفیت پشیمون از معامله ای بشن که انجام دادند.  يکي از عمده ترين دغدغه ها، داد و ستد خودرو است و پرونده هاي متعددي نيز وارد دادگاه ها شده که ناشي از مشکلات ايجاد شده بين خريدار و فروشنده است.در بيشتر موارد اطلاع نداشتن دقيق شهروندان از چگونگي اين نوع معاملات گرفتاري هايي را براي آن ها ايجاد مي کند.

بنابراين شخصي که تصميم به خريد خودرو دارد، از آن جا که با رؤيت ظاهري خودرو نمي تواند شناسايي کافي از خودروي مورد نظر داشته باشد، به بنگاه معاملاتي مراجعه کند، متصدي بنگاه نيز از آن جا که در اين امر خبره است، خودرو را از جنبه هاي مختلف از جمله جنبه هاي فني ، بدنه ، موتور و از همه مهم تر مدارک قانوني مالکيت و تطبيق يا تطبيق نداشتن مدارک با مشخصات و قسمت هاي مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسي و بدنه مورد بررسي قرار مي دهد.

او هم چنين قادر است که مالک ظاهري را از مالک واقعي خودرو تشخيص دهد و نظر تخصصي خود را براي آگاهي هر دو طرف بيان کند، در نتيجه خريدار مي تواند با خيال آسوده به خريد خودرو اقدام کند و فروشنده که از شرايط فروش خودروي خود اطلاعي ندارد، به علت آگاهي متصدي بنگاه ، به فروش خودرو رضايت مي دهد و با اطمينان خاطر به فروش خودرو اقدام مي کند.

در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگستري ، امکان تکذيب موارد ادعايي از طرف مقابل وجود دارد اما با وجود کارشناس ، حضور در بنگاه و انجام معامله در آن جا، حداقل مي توان از شهادت متصدي بنگاه براي اثبات موارد ادعايي خود استفاده کرد. فرم قرارداد معامله خودرو از سوي صنف نمايشگاه خودرو، در اختيار بنگاه قرار داده و نام بنگاه و مشخصات آن در آن قيد شده است .

برای آن که قراردادي به بهترين شکل تنظيم شود، دانستن معناي برخي واژه ها و معناي حقوقي عقد ضروري است. در تعريف قانوني عقد يا قرارداد و يا معامله آمده است يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد به انجام امري کنند که مورد توافق آن ها باشد.

يکي از شايع ترين عقود معمول در جامعه عقد بيع است در قراردادها از جمله مبايعه نامه هاي معاملات خودرو تعهدها و مسئوليت هايي براي دو طرف به وجود مي آيد که به آن ها تعهدات و مسئوليت قراردادي مي گويند. تعهدات قراردادي به آثاري گفته مي شود که به طور مستقيم ناشي از قرارداد است از قبيل تحويل و تسليم مورد معامله و تنظيم سند رسمي.

هرگاه هر يکي از طرفين معامله از انجام تعهدات خود خودداري کند ، مسئوليت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را بر عهده دارد، و هم چنين اگر مورد معامله داراي عيب و نقص باشد که در آينده موجب ورود خسارت شود، مسئوليت جبران آن بر عهده فروشنده است و در اين راستا طرفين معامله مي توانند ميزان خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد را مشخص کنند. خسارت انجام ندادن تعهد گاهي جانشين انجام تعهد و گاهي با انجام تعهد قابل جمع است.

تشخيص اين دو از يکديگر از عبارات و مفاد جملات به کار گرفته شده توسط طرفين استفاده مي شود خسارت تاخير در انجام تعهد خريدار که متعهد به پرداخت وجه نقد مي شود حداکثر تا ميزان نرخ تورم است که توسط بانک مرکزي تعيين شده است و با توافق طرفين نيز قابل افزايش نيست.بنابراين مهم ترين نکات و موارد مشترکي که در تنظيم يک قرارداد و هنگام انجام يک معامله در بنگاه هاي معاملات خودرو بايد رعايت شود، سپردن تنظيم و نگارش متون قراردادها به وکلاي دادگستري و رسميت بخشيدن به آن ها در دفاتر اسناد رسمي به اين شرح است:

**احراز وجود و صحت و اعتبار مجوز قانوني بنگاه معاملاتي

**تاييد امضا و اثر انگشت طرفين معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتي

**احراز سمت، دليل و اقامتگاه دقيق کسي که به جاي ديگري سند را امضا مي کند و نيز محل تنظيم قرارداد براي ابلاغ اوراق قضايي در صورت بروز اختلاف

**قيد قلم خوردگي يا پشت نويسي يا حاشيه نويسي در ذيل سند

**ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان و نام اشخاصي که بايد تحويل داده شود و ذکر شرايط آن در قرار داد

**تنظيم قرار داد در چند نسخه هم شکل و امضاي دو گواه با ايمان ذيل قرار داد با ذکر تاريخ و زمان شروع و انقضاي آن

**تصريح موضوع معامله با ذکر تمام جزئيات و مشخصات آن در قرارداد؛ مشروع و قانوني بودن موضوع آن و انگيزه طرفين مطابق مفاد سند رسمي آن و اخذ تصوير مصدق از آن

**تحقيق و بررسي مالکيت و تصرف فروشنده و رويت اوصاف ملک و تطبيق مشخصات اسناد مربوطه و احراز نبود معامله معارض و پرهيز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات، فاقد ضمانت اجراي انتقال ملک به صورت رسمي

**ذکر وجه التزام (علاوه بر اجراي تعهد)، تعهدات، شروط و مسئوليت جبران خسارات و تاخير تأديه و ضمانت هاي اجراي نبود اجراي تعهد از سوي متعهد و سقوط خيارات مربوطه در صورت صلاحديد و يا قيد شرط فسخ که شايسته است در اين قسمت با وکيل و اهل فن مشورت شود.

**امضاي هم زمان متعاملان ذيل قرار داد پس از احراز هويت در حضور شهود

**ذکر و تصريح شرايط، زمان پرداخت و تحويل اسناد تجاري با ذکر شماره و شعبه و محل آن

**تعيين و تصريح مهلت و زمان اجراي تعهد طرف معامله بر تنظيم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمي معين قبل يا بعد از تسويه باقي مانده بهاي مورد معامله

**احراز اهليت طرفين معامله (عاقل و بالغ…) و قصد آنان از انجام معامله

**در رهن نبودن مورد معامله و رعايت حقوق بانک در صورت رهينه بودن مورد معامله

**قيد ميزان سواد طرفين و تفهيم مفاد قرارداد و تاييد آن توسط معرف

پیشنهاداتی برای رعایت در معاملات خودرو

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here