پیشنهاداتی برای بازنشسته شدن کارمندان و کارگران در لایحه برنامه ششم

1
پیشنهاداتی برای بازنشسته شدن کارمندان و کارگران در لایحه برنامه ششم
پیشنهاداتی برای بازنشسته شدن کارمندان و کارگران در لایحه برنامه ششم

پاراف پیشنهاداتی برای بازنشسته شدن کارمندان و کارگران در لایحه برنامه ششم: لایحه پیشنهادی برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است، هم اکنون در حال بررسی در هیئت دولت است. دولت قرار است این لایحه را پس از بررسی، به همراه لایحه بودجه سال ۹۵ در روزهای ابتدایی دی ماه به مجلس ارسال نماید.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه

بازنشستگی کلافی سردرگم در انتهای کار کارمندان و کارگران است. پایان داستان کار کارمندان و کارگران که تا کنون خوش نبوده است. دولت با ارائه لایحه پیشنهادی برنامه ششم قصد کرده که این بار پایانی خوش برای آن رقم بزند. اما شما هم با خواندن خواب دولت برای بازنشستگی مشاغل، خواهید دید که مشکل چندانی حل نشده است. هر آنچه دولت می خواهد انجام دهد از کیسه بازنشسته خرج شده است. افزایش سن بازنشستگی، ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد، سخت تر شدن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان و آور و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس ۵ سال آخر شاه بیت این تصمیمات است. حالا شما در سطور پایین تعهدات سازمان های بیمه گر را جستجو کنید!؟

افزایش سن بازنشستگی:

تبصره ۲۴: به منصور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:

۱- افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی

پایان غم انگیز داستان بازنشستگی پیش از موعد:

۲- از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود.

سنوات قابل قبول مشاغل سخت و زیان آور:

۳- حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌گردد.

۴- حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود.

فقط و فقط یک حقوق:

۵- تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)

۶- برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد که استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق‌ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد.

۷- به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن کاسته خواهد شد.

ورژن جدید نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی:

۸- در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.

۹- هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

۱۰- با توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می‌گردد. از تاریخ تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذکر انجام خواهد شد.

بار مالی لاکردار:

تبصره ۲۵: کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنا احکام حاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

1 نظر

  1. این خلاف شرع و عرف استمرد مکلف است مخارج همسرش را بدهد چه زنده چه مردهحال اگر خانم هم حقوق داشته باشد تکلیفی ندارد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here