پیشنهاداتی برای رونق بازار مسکن

0
پیشنهاداتی برای رونق بازار مسکن
پیشنهاداتی برای رونق بازار مسکن

پاراف پیشنهاداتی برای رونق بازار مسکن : دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با پیش‌بینی کاهش عرضه مسکن در سال ۱۳۹۶ در صورت ادامه‌ وضعیت موجود، پیشنهادهای هشتگانه‌ای برای برون‌رفت از رکود حاکم بر بخش مسکن ارائه کرده است. با توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، رکود اقتصادی در بخش مسکن می‌تواند باعث رکود در بخش‌های اقتصادی مرتبط با بخش مسکن شود که بر این اساس پیشنهادهایی به شرح ذیل جهت برون‌رفت بخش مسکن از وضعیت رکودی ارائه می‌شود:

***با توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای مؤثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار و همچنین افزایش قیمت مسکن ضروری است طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تقویت شود.

***طرف عرضه بخش مسکن، با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله گسترش استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه تقویت شود.

***بانک‌ها به منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص کنند.

***به منظور رونق ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری، یک ستاد به منظور تسریع در هماهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود.

***با ارائه مشوق‌هایی به سازندگان همچون کاهش نرخ عوارض صدور پروانه، افزایش سقف تسهیلات خرید متناسب برای یک دوره زمانی مشخص و ارائه زمین ارزان قیمت جهت ساخت مسکن برای گروه‌های هدف، ساخت و ساز مسکن در کشور رونق یابد.

***در دوره رکود به منظور تقویت توان مالی آن دسته از سازندگانی که به دلیل نفروختن واحدهای نوساز خود قادر به سرمایه‌گذاری مجدد در بخش مسکن نیستند، تسهیلات خرید مسکن صرفاً جهت خرید واحدهای نوساز پرداخت شود.

***با توجه به خودکفایی کشور در بسیاری از مصالح ساختمانی، درون‌زا بودن بخش مسکن و وابستگی متقابل بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، تخصیص سهم بیشتری از منابع بودجه‌ای دولت به بخش مسکن جهت برون‌رفت این بخش از رکود، توجیه‌پذیر است.

***با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها، طراحی مدل پیش‌فروش ساختارمند، جهت تقویت همزمان عرضه و تقاضای مسکن، به توسعه بخش مسکن و خروج این بخش از رکود کمک می‌کند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید