پیشنهاد تغییر تشکیلات دادستانی به رئیس قوه قضائیه

0
پیشنهاد تغییر تشکیلات دادستانی به رئیس قوه قضائیه
پیشنهاد تغییر تشکیلات دادستانی به رئیس قوه قضائیه

پاراف پیشنهاد تغییر تشکیلات دادستانی به رئیس قوه قضائیه :  حجت الاسلام محمد جعفر منتظری  دادستان کل کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه در خصوص وظایف دادستان کل کشور گفت: دادستانی کل کشور به عنوان یکی از عالی ترین نهادهای قضایی وظایف متعددی را بر عهده دارد. ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (طبق ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)، ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)، حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری، درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲) بخشی از وظایف دادستان کل کشور است.

دادستانی کل کشور طبق قانون و برابر فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری، وظایفی را برعهده دارد، در گذشته اختیارات دادستان کل کشور کم بود با این حال بسترهایی برای افزایش اختیارات دادستانی کل در حال آماده شدن است.

علاوه بر این دادستان کل کشور حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری) درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲) نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲) ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب۹۲ ) اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح (تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲) پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲) را در کنار چندین وظیفه قانونی دیگر بر عهده دارد. در حال حاضر حجت الاسلام محمد جعفر منتظری که پیش از این ریاست دیوان عالی را عهده دار بود، دادستان کل کشور است.

در حال حاضر بر اساس وضعیت و امکانات، بازنگری هایی باید صورت گیرد و پیشنهاد تغییر و گزارش این بازنگری ها در تشکیلات دادستانی کل کشور به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است و منتظر نظر ایشان هستیم.

وی در خصوص برنامه ها و اولویت هایش برای دادستانی کل کشور، اظهار داشت: پس از تصدی بر این مسئولیت و طبق تاکیداتی که رئیس قوه قضائیه داشتند، برنامه های جدیدی در دادستانی مطرح شد.

دادستان کل کشور از بازنگری در ساختار و تشکیلات دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر بر اساس وضعیت و امکانات، بازنگری هایی باید صورت گیرد و پیشنهاد تغییر و گزارش این بازنگری ها در تشکیلات دادستانی کل کشور به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است و منتظر نظر ایشان هستیم.

منتظری به نظارت بر دادسراها به عنوان یکی از اولویت های اصلی دادستانی کل کشور در سال جاری اشاره و تصریح کرد: متمرکز کردن ارتقاء و نظارت بر دادسراها است که به لحاظ سیستمی و از طریق آی تی و به شکل رایانه ای در دستور کار است.

نظارت سیستمی بر همه دادسراها مستلزم تهیه کردن زیرساخت ها است که در حال حاضر در شرف انجام و تکمیل است.هم به لحاظ فناوری و هم کارشناسانه متخصص در این رشته و از جهت هماهنگ کردن با استان ها مقدمات بسیار خوبی انجام شده است.

دادستان کل کشور همچنین به اهمیت حفظ حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از موارد بسیار مهم و اولویت دار، بحث حقوق عامه و دفاع از آن است که از طریق مراجع صالح پیگیری می شود. در تعریف حقوق عامه و همچنین صیانت از آن باید اهمیت داشته باشد.

دادستان کل کشور همچنین در خصوص انتشار فیش های چند میلیونی برخی از مدیران دولتی گفت: در این راستا باید از سیاسی کاری و رفتارهای جناحی پرهیز شود. در این راستا مقامات عالی کشور هم از این پرداخت ها خبر نداشتند و اغلب آنها در لایه های ۳ و ۴ مدیریتی رخ داده است. قبل از اقدام قضایی، باید این پولها به بیت المال بازگردانده شده و مدیران خاطی عزل شوند.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید