تهیه لایحه ساماندهی قوانین مخل کسب و کار

0
کسب و کار
کسب و کار

پاراف تهیه لایحه ساماندهی قوانین مخل کسب و کار : شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد در دومین همایش ملی بهبود کسب و کار با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در حوزه قوانین مخل و مزاحم، گفت: به‌زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم فضای کسب و کار آماده می‌شود.

وی افزود، یکی از اقداماتی که با تلاش دولت در حال پیگیری است، تدوین لایحه ای برای حذف قوانین مخل و مزاحم کسب و کار است. از همه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی درخواست شد تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند.

وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که ۳۶۰ مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزها است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در حوزه قوانین مخل و مزاحم، گفت: به زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم فضای کسب و کار آماده می شود.

وی افزود: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ و در اعلام بانک جهانی شاخص فضای کسب و کار در ایران ۳۴ پله بهبود یافته است.

سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبات هیات دولت برای بهبود شاخص‌های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته، تصریح کرد: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن، تجارت تلاش های خوبی انجام دادند.

وی گفت: در برخی از شاخص‌ها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز، دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند.

محمدی، ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار ۱۸۰۰ مجوز ملی و ۲۱۰۰ مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضرور خود را حذف کردند.

معاون طیب نیا با بیان اینکه طبق قانون اصل ۴۴ در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها، ‌ استعلام‌ها، ‌ گواهینامه ها اطلاق می شود، افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران ۵۰۰ مجوز داریم و بقیه استعلامهای مرتبط با مجوزهاست که حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید