ابلاغ دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت دارایی

0
ابلاغ دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت دارایی
ابلاغ دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت دارایی

پاراف  ابلاغ دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت دارایی : علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابلاغ کرد.

به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری و اهداف؛ سیاست های اقتصادی و مالی کشور و به منظور ایفای دقیق و جامع وظایف و ماموریت های محوله، دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا، ابلاغ می گردد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به مدیران کل این وزارتخانه در همه استان های کشور ابلاغ کرد.
علی طیب نیا طی احکامی جداگانه ای به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، آنها را به عنوان نماینده وزیر در استان جهت اجرای دستورالعمل مزبور منصوب کرد.

در متن حکمی که از سوی علی طیب نیا صادر شده، آمده است: به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری و اهداف؛ سیاست های اقتصادی و مالی کشور و به منظور ایفای دقیق و جامع وظایف و ماموریت های محوله، دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا، ابلاغ می گردد.

در ادامه حکم آمده است: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در استان بوده و تمامی مسئولین ستادی و مدیران استانی وزارت متبوع و واحدهای تابعه مکلف به هماهنگی و همکاری لازم می باشند.شادا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید