احکام روزه مسافرت و ماموریت دانشجویان و کارمندان

0

پاراف احکام روزه مسافرت و ماموریت دانشجویان و کارمندان : سۆال: دانشجو و کارمندی که محل درس یا کارش در غیر وطن است، خوابگاه ندارد و فاصله ی محل درس یا کار تا وطن او کمتر از مسافت شرعی است در صورتی که هر روز به محل درس یا کار برود و برگردد، تکلیف نماز و روزه ی او چیست؟
* امام خمینی(ره):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص ۱۷۳، شرط اول، م ۱۲۷۴)

* آیه الله اراکی(ره):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص۲۳۴ ، م ۱۲۷۰)

* آیه الله بهجت(ره):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص۲۰۴ ، شرط اول)

* آیه الله تبریزی(ره):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص ۲۱۴، شرط اول)

* آیه الله خامنه ای(ره):

نماز تمام و روزه صحیح است.

سایر دانشجویان و دانش آموزان حکم مسافر را دارند.

(اجوبه الاستفتائات، ۱۳۸۷، ص ۱۲۹ و ۱۳۰، با استفاده از سی ۶۴۵)

* آیه الله خوئی(ره):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص ۲۱۸، شرط اول)

* آیه الله سیستانی(دام ظلّه):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص ۲۵۹، شرط اول)

* آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ج ۱، ص ۳۰۳، شرط اول)

* آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ۱۳۸۵، ص۲۵۷، شرط اول )

* آیه الله فاضل لنکرانی(ره):

نمازش تمام است و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص۲۱۴ ، شرط اول، )

* آیه الله گلپایگانی(ره):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص ۲۲۳، شرط اول)

* آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

نماز و روزه در محل کار نیز تمام است.

(با استفاده از توضیح المسائل، ص ۲۱۱، شرط اول،)

* آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص۲۵۶ ، شرط اول، هزار و یک مسأله، (مجموعه استفتائات)، ج ۲، ص ۷۱، س ۲۳۰)

* آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

نماز تمام و روزه صحیح است.

(توضیح المسائل، ص۴۳۵ ، شرط اول)

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید