مقررات مربوط به اداره صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

0

پاراف قوانین و مقررات در مورد مقررات مربوط به اداره صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت : هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در هزار و صد و هشتاد و پنجمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ با توجه به نامه شماره ۳۸۴۸مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ مدیریت امور اداری و با استناد به بند «م» از ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیات امنا وجوه بازنشستگی و پس‌انداز و به منظور تعیین ترتیبات و نظام ارتباطی بین امور صندوق‌ها و مدیریت و هیات امنا مقررات مربوط به اداره صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱- صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان که از این پس در این مصوبه «صندوق» خوانده می‌شود با حفظ حقوق، اختیارات و مسؤولیت‌های ساختارهای اداری قبلی در چهارچوب این مصوبه اداره خواهد شد.
۲- دارایی‌های صندوق
آنچه که به عنوان دارایی‌های صندوق صرفا در صورت‌های مالی منظور می‌گردد عبارت است از:
الف- اموال، دارایی‌های جاری، حقوق و امتیازات، سهام و منافع و مطالبات حال شده و آتی متعلق به صندوق‌ها
تهران خیابان طالقانی- صندوق پستی ۱۸۶۳- تلفن ۶۱۵۱

ب- وجوه دریافتی از واحدهای تابعه صنعت نفت یا کارکنان صنعت نفت بابت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما و همچنین تعهداتی که بابت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما بر ذمه واحدهای تابعه صنعت نفت و یا کارکنان صنعت نفت می‌باشد.
ج- وجوه دریافتی از واحدهای تابعه صنعت نفت بابت پس‌انداز سهم کارکنان و کارفرما
د- سایر وجوهی که واحدهای تابعه صنعت نفت و کارکنان آن‌ها بر اساس مقررات جاری شرکت ملی نفت ایران ملزم به پرداخت به صندوق بوده و یا می‌باشند.
ه- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده شامل سود سهام و سود حاصل از فروش آن‌ها.
و- وجوه انتقال یافته از سایر صندوق‌های بازنشستگی به هنگام پذیرش کارکنان از دیگر ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول انتقال مانده صندوق
تبصره: دارایی‌های ثابت صندوق در ابتدای دوره جدید مورد تجدید ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳- صندوق با هدف حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشسته با به کارگیری و بهره‌برداری از دارایی‌ها، امکانات و وجوه در اختیار با در نظر گرفتن صرفه و صلاح در سرمایه‌گذاری فعالیت نموده و برای نیل به این هدف اهتمام خواهد ورزید.
وظایف و اختیارات
ماده ۴- صندوق به منظور دستیابی به اهداف خود من جمله وظایف زیر را برعهده دارد:
الف- جمع‌آوری وجوه از کلیه واحدهای تابعه صنعت نفت که براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت ملی نفت ایران بابت بازنشستگی کارمندان (سهم کارمند و سهم کارفرما) و پس‌انداز کارکنان (سهم کارفرما و کارکنان) و نیز سایر وظایفی که برعهده صندوق است موظف به پرداخت هستند.
ب- انجام بررسی‌های اقتصادی به منظور دستیابی و گزینش بهترین شیوه برای سرمایه‌گذاری این وجوه و بهره‌وری بیشتر سرمایه
ج- سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از سرمایه و وجوه در اختیار صندوق به منظور ایجاد درآمد.
د- پرداخت مستمری کلیه کارمندان مستمری‌بگیر صنعت نفت و بازماندگان آنان براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت ملی نفت ایران
ه- انجام سایر تعهداتی که به موجب مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت ملی نفت ایران به عهده صندوق گذارده شده و یا خواهد شد.
ماده ۵- صندوق برای نیل به اهداف مندرج در این مقررات و ایفای وظایف اساسی خود دارای همه گونه حقوق و اختیارات من جمله حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:
الف: خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن و ارتهان اموال منقول و غیرمنقول در داخل و خارج کشور.
ب- تملک، احداث، تجهیز، توسعه، تکمیل، تعمیر، اداره و بهره‌برداری از تاسیسات و اماکنی که صندوق جزاً یا «کلاً» در آن سرمایه‌گذاری کرده و تملک وثایق در مورد وام‌های پرداختی در صورت عدم انجام تعهدات وام گیرنده
ج- مشارکت با اشخاص و موسسات دولتی و غیردولتی
د- پرداخت وام به اشخاص و موسسات در چهارچوب مقررات صنعت نفت/مصوبات هیات امنا
ه- انجام فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی
و- انجام سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور
ز- تاسیس موسسات و شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری، ساختمانی، تولیدی، بازرگانی، مشاوره‌ای و نظایر آن و ادغام یا انحلال آن‌ها با تصویب هیات امنا
ح- افتتاح حساب نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت ریالی یا ارزی
ط- خرید و فروش اوراق سهام یا موسسات و شرکت‌ها و شرکت در مجامع عمومی مربوطه‌ ی – عقد هرگونه قرارداد خدماتی، مشاوره‌ای ، فنی، پیمانکاری، تاسیساتی، ساختمانی و تامین کالا و مواد با اشخاص و موسسات و شرکت‌ها
ک- دریافت هر نوع کمک، اعتبار و وام از سازمان‌های تابعه صنعت نفت و سایر بخش‌های دولتی
ل- انجام هر نوع فعالیت بازرگانی و اقتصادی که در بندهای قبلی ذکر نشده با تصویب هیات امنا
ارکان صندوق
ماده ۶- صندوق‌ دارای ارکان زیر است:
۱- هیات امنا
۲- هیات مدیره
۳- رییس صندوق
۴- بازرس
ماده ۷- هیات امنا:
هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران طبق بند«م» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هیات امنا صندوق می‌باشد.
ماده ۸- وظایف هیات امنا
موارد زیر ازجمله وظایف و اختیارات هیات امنا است:
الف- تعیین خط مشی و سیاست‌های کلی صندوق
ب- انتخاب رییس و اعضای هیات مدیره صندوق
ج- انتخاب بازرس و تعیین حق‌الزحمه آن
د- تعیین حقوق و مزایا و پاداش رییس و اعضای هیات مدیره صندوق
ه- تصویب نمودار کلی تشکیلاتی و ضوابط و مقررات صندوق
و- تصویب پیشنهادات هیات مدیره صندوق در مورد هرگونه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیش از دومیلیارد ریال.
ز- اخذ تصمیم در مورد بودجه و صورت‌های مالی و عملکرد سالانه صندوق
ماده ۹- هیات مدیره
هیات مدیره صندوق از پنج عضو اصلی شامل رییس هیات مدیره و رییس صندوق و سه نفر عضو اصلی دیگر تشکیل می‌شود. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند تا در غیاب اعضای اصلی به جای آنان در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.
ماده ۱۰- مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران ریاست هیات مدیره صندوق را عهده‌دار است.
ماده ۱۱- در غیاب رییس هیات مدیره اداره جلسات برعهده نایب رییس هیات مدیره که توسط رییس هیات مدیره معین می‌گردد، خواهد بود رییس صندوق توسط رییس هیات مدیره به هیات امنا پیشنهاد و پس از تصویب به این سمت منصوب می‌شود.
ماده ۱۲- رییس امور بازنشستگی یکی از اعضای علی البدل هیات مدیره صندوق خواهد بود.
ماده ۱۳- اعضای اصلی هیات مدیره به جز رییس صندوق می‌تواند به صورت غیرموظف انجام وظیفه نمایند.
ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال به این سمت منصوب و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده ۱۵- تا زمانی که اعضای جدید هیات مدیره انتخاب و معرفی نشده‌اند اعضای قبلی هیات مدیره کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهند داد.
تبصره- در موارد فوت، استعفا و یا برکناری هر یک از اعضا هیات مدیره جایگزین او برای بقیه مدت توسط هیات امنا انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره با حضور رییس هیات مدیره، رییس صندوق و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت می‌یابد.
ماده ۱۷- جلسات هیات مدیره برحسب ضرورت و به دعوت رییس و در غیاب او به دعوت نایب رییس و یا سه نفر از اعضا هیات مدیره و حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۸-نصاب اعتبار مصوبات هیات مدیره با حداقل سه رای می‌باشد در صورتی که آرا مثبت و منفی به تساوی انجامید رای رییس هیات مدیره قاطع است.
ماده ۱۹- تصمیمات هیات توسط دبیر جلسات هیات مدیره ثبت و به اعضای شرکت‌کنندگان در جلسه می‌رسد.
ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره برای اداره امور صندوق به جز در مواردی که از اختیارات هیات امنا می‌باشد دارای همه گونه اختیار می‌باشد و می‌تواند در حدود موضوع و اهداف صندوق هر تصمیمی را که به صلاح و صرفه صندوق تشخیص دهد اتخاذ نماید.
ماده ۲۱-وظایف و اختیارات هیات مدیره ازجمله شامل موارد زیر است:
الف- حفظ و صیانت از سرمایه و وجوه در اختیار صندوق
ب- اجرای تصمیمات هیات امنا
ج- تدوین و تنظیم خط مشی و برنامه‌های صندوق و ارایه آن به هیات امنا
د- تدوین و تنظیم پیشنهاد سرمایه‌گذاری و ارایه آن به هیات امنا جهت تصویب
ه- اخذ تصمیم در مورد طرح‌ها و برنامه‌‌هایی که برای حفظ و صیانت و بکارگیری و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های صندوق مناسب تشخیص دهد.
و- اخذ تصمیم در مورد نحوه به کار انداختن و سرمایه‌‌گذاری وجوه و سرمایه‌های صندوق
ز- اخذ تصمیم در مورد قراردادها و معاملاتی که برای اداره امور و تحقق اهداف و به کارگیری بهینه امکانات صندوق ضروری بداند.
ح- تدوین و تنظیم بودجه، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه صندوق و ارایه آن به هیات امنا (نحوه تنظیم بودجه و گزارش مالی صندوق مطابق ضوابط شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.)
ط-معرفی اعضای هیات مدیره در شرکت‌های تحت پوشش و همچنین شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آن متعلق به صندوق‌ها می‌باشد.
ی- تصویب ترازنامه‌ها و بودجه‌های شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌ها و معرفی‌ نماینده جهت شرکت در مجامع عمومی شرکت‌هایی که صندوق مالک قسمتی از سهام آن می‌باشد.
ک- نمایندگی سهام صندوق در سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌ها
ماده ۲۲– رییس صندوق
رییس صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق و مسؤول حین اداره و هماهنگی امور و همچنین حفظ حقوق، منافع و اموال و سرمایه و وجوه در اختیارات صندوق است و برای اجرای مصوبات هیات مدیره و اداره امور صندوق دارای همه گونه حقوق اختیارات است.
ماده ۲۳-رییس صندوق نمایندگی صندوق را در مقابل مقامات دولتی، انتظامی، قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.
ماده ۲۴- رییس صندوق‌ می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسؤولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید تا زیر نظر و با مسؤولیت مستقیم وی انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۵- وظایف و اختیارات رییس صندوق ازجمله شامل موارد زیر است:
الف- اجرای مصوبات هیات مدیره
ب- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسؤولیت‌های واحدهای مختلف صندوق با رعایت مقررات شرکت ملی نفت ایران
ج- تشویق و تنبیه و ترفیع کارکنان با رعایت ضوابط و مقررات شرکت ملی نفت ایران
د- امضا کلیه مکاتبات صندوق
ماده ۲۶- حق امضا
امضا اسناد و مدارک به شرح ذیل صورت خواهد گرفت:
الف- کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف صندوق باشد با امضا رییس صندوق و یکی از اعضا هیات مدیره که حسب مورد از طرف هیات مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد. رییس صندوق و عضو صاحب امضا هر یک می‌توانند به تنهایی حق امضا خود را به کارمندان صندوق به تشخیص و مسؤولیت خود پس از تصویب هیات مدیره واگذار نمایند.
ب- مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری صندوق با امضای رییس صندوق و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می‌شود. رییس صندوق می‌تواند حق امضا خود را به تشخیص و مسؤولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
ج- نوع قراردادها و اسناد و مکاتبات و اوراقی که طبق بند «الف» و بند «ب» این ماده باید به امضا برسد به موجب مقررات و دستورالعمل‌هایی که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید تعیین و مشخص خواهد شد.
د- پرداخت وام و سایر اسناد اداری و جاری صندوق می‌تواند با تفویض اختیار از طرف رییس صندوق به وسیله روسای ذی‌ربط واحدها صندوق صورت گیرد.
بازرس
ماده ۲۷- هیات امنا هر ساله یک یا دو نفر را به عنوان بازرس انتخاب می‌نماید.
ماده ۲۸- وظایف بازرس در حد وظایف متعارف برای بازرسی قانونی شرکت‌ها ازجمله موارد ذیل می‌باشد:
الف- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و اظهارنظر در مورد تطبیق آن با دفاتر
ب- تهیه و گزارش در مورد عملیات سالانه صندوق و ارایه آن به هیات امنا
ج- بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش سالانه هیات مدیره و ارایه آن به هیات امنا
د- اعلام موارد بی‌تربیتی و تخلف احتمالی که در جریان کار با آن برخورد می‌کنند به ریاست هیات مدیره و هم‌زمان به هیات امنا.
ه- رسیدگی و اعلام نتیجه در هر موردی که هیات امنا یا هیات مدیره به بازرس ارجاع نمایند.
ماده ۲۹- بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را در جهت وظایف خود دارد.
ماده ۳۰- مداخله بازرس در امور اجرایی صندوق ممنوع است و انجام وظایف‌شان نبایستی به گونه‌ای باشد که در جریان عادی امور اختلال ایجاد نماید.
سایر موارد
ماده ۳۱- صندوق در زمینه‌های اداری و استخدامی تابع مقررات مصوب هیات امنا می‌باشد و در مواردی که رویه و یا مقررات و آیین‌نامه‌های خاصی لازم باشد از طرف هیات مدیره به هیات امنا پیشنهاد می‌شود.
ماده ۳۲- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده ۳۳- دفاترمالی صندوق به روش جاری شرکت ملی نفت ایران تنظیم و در پایان سال مالی منتهی به آخر اسفند هر سال بسته می‌شود.
مادده۳۴- موارد پیش‌بینی نشده در این مصوبه براساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواهد شد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید