مدارس دولتی به بخش خصوصی و معلمان واگذار می شوند

0

پاراف مدارس دولتی به بخش خصوصی و معلمان واگذار می شوند : مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه گردهمایی روسای مدارس غیردولتی در خصوص سیاست دولت یازدهم در رابطه با بحث توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، اظهار داشت: خرید خدمات آموزشی توسط دولت به معنای واسپاری مطلق آموزش و پرورش به بخش غیردولتی نیست و این به معنای نادیده گرفتن نظارت دولت بر مراکز غیردولتی و خدماتی که ارائه می‌دهند، نیست.

وی افزود: تجربه نشان داده که بخش غیردولتی با محدودیت کمتری مواجه است و ابتکار عمل در شیوه‌های آموزشی و کاهش هزینه‌ها را در برنامه‌های خود داشته است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور: دولت به دنبال کاهش مدارس دولتی نیس. واسپاری مدارس دولتی به بخش خصوصی بویژه معلمان و بدنه آموزش و پرورش مد نظر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: نگاه به ترکیب آموزش و پرورش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بودجه این وزارتخانه ستادی است و با کاهش تصدی‌گری دولت می‌توان این بودجه ستادی را آزاد کرد.

انصاری ادامه داد: تجربه استفاده از خدمات بخش غیردولتی در آموزش و پرورش در آغاز راه است ولی با نهادینه شدن آن و برپایی نشست‌های مدارس غیردولتی در این زمینه می‌توان اشکالات را اصلاح کرد و بر اساس دستورالعمل‌های صادره به‌گونه‌ای اقدام کرد که از کیفیت آموزش کاسته نشود.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که استفاده از خدمات بخش خصوصی در آموزش و پرورش با افت کیفیت آموزش همراه نبوده است. البته ممکن است بحث نخبه‌گزینی در برخی از مدارس مطرح باشد اما با سازوکارهایی که در بحث نظارت طراحی می‌شود می‌توان مشکلات را حل کرد.

  انصاری عنوان کرد: در سیاست‌های دولت واسپاری و مشارکت با بخش غیردولتی مدنظر است و این به منزله کاهش مدارس دولتی نیست بلکه تاکید رئیس جمهور بر این بوده که در هر جایی که دولت میدان را باز می‌کند باید میدان رقابت حفظ شود.

در بخش واسپاری مدارس دولتی می‌توان از ظرفیت معلمان استفاده کرد و واسپاری الزاما نباید به بیرون از بدنه آموزش و پرورش باشد بلکه می‌توان مدارس را به افرادی که در بدنه آموزش و پرورش قرار دارند مانند معلمان واگذار کرد و از مشارکت آنها بهره برد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید مدارس غیردولتی را با استانداردهای مطلوب داشته باشیم تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند. در حقیقت مدارس دولتی و غیردولتی باید برای ارتقاء کیفیت تلاش کنند تا مردم بتوانند از بین آنها دست به انتخاب بزنند.

وی افزود: در حوزه راه نیز دولت بر این مسئله تاکید دارد که از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند. باید توجه داشت که استفاده از مشارکت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش در آغاز راه است و امیدواریم دولت با برنامه‌ریزی به اهدافی که در این زمینه مد نظر دارد برسد. *تسنیم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید