تصویب نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ۱۰۴۱۰۵

1
تصويب نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ۱۰۴۱۰۵
تصويب نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ۱۰۴۱۰۵

پاراف تصویب نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت : تصویب نامه در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه.

این تصویب نامه توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شده است.

دانلود تصویب نامه شماره۱۰۴۱۰۵/ت۵۰۹۳۵هـ ۱۱/۸/۱۳۹۴

شماره۱۰۴۱۰۵/ت۵۰۹۳۵هـ ۱۱/۸/۱۳۹۴

وزارت امور خارجه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور خارجه و به استناد بند (۸) ماده (۶۸) و تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ـ مصوب۱۳۵۲ـ تصویب کرد:
۱ـ فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و سومالی به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه با افزایش تا شصت درصد به ارقام مندرج در جداول شماره (۲) و (۳) تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.

۲ـ این تصویب نامه از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ لازم الاجراء است.

معاون اول رئیس‎جمهور

اسحاق جهانگیری

تصویب نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ۱۰۴۱۰۵

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید