پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه اروتز و پروتز

0
پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه اروتز و پروتز
پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه اروتز و پروتز

پاراف پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه اروتز و پروتز : سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و ۱۸ نوع خدمت به مخاطبان ارائه می کند. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی شرکای اجتماعی از راهبردهای مدیریتی این سازمان است. در این بخش سئوالات در مورد دریافت کمک هزینه اروتز و پروتز مطرح شده است که بیمه شدگان می توانند توضیحات آن را دریافت کنند.

اروتز و پروتز به چه وسایلی گفته می شود ؟

وسایل کمک پزشکی(پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت و یا جبران نقص عضو جسمانی یا  تقویت یکی از حواس به کار می روند.

هزینه اروتزو پروتزبه چه کسانی پرداخت می شود ؟

۱– بیمه شدگان اجباری و خانواده تحت تکفل آنان.

۲ – مستمری بگیران و خانواده تحت تکفل آنان.

۳ – مقرری بگیران بیکاری و خانواده تحت تکفل آنان.

۴ – بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تکفل آنان(از۱/۸/۸۵).

چه مدارکی برای دریافت هزینه اروتز و پروتز لازم است ؟

۱-گواهی پزشک متخصص (مرتبط با نوع تجویز پروتز و اروتز).

۲- فاکتور خرید.

چه مراحل اداری برای دریافت هزینه اروتز و پروتز باید طی شود؟

۱- تحویل مدارک و مستندات مربوط به تهیه اروتز و پروتز (تجویز پزشک معالج + فاکتور خرید)

۲- تأئید مراجع پزشکی سازمان

۳- واریز مبلغ تعرفه مربوطه به حساب بیمه شده اصلی.

هزینه های اروتز و پروتز هرچند وقت یک بار و به چه صورت قابل پرداخت است؟

شرح

دوره تمدید

شیشه عینک طبی

هر دو سال یکبار

کنتاکت لنز

هر ده سال یکبار

سمعک

هر ده سال یکبار

ویلچر

هر ۷ سال یکبار

چشم مصنوعی

هر پنج سال یکبار

دست و پای مصنوعی

هر۵ سال یکبار

کفش طبی کلاب فوت

هر دو سال یکبار

کلیه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) صرفاً برای یکبار قابل پرداخت بوده بجز موارد ذیل که با رعایت دوره تمدید بلامانع می باشد.

لازم به ذکر است به منظور مساعدت با مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی ، هزینه عینک طبی (شیشه و فریم) صرفاً بابت یکی از انواع عینک (دوربین، نزدیک بین و آستیکمات) و همچنین پروتز یک دست دندان مصنوعی در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور به آنان حداقل ده سال گذشته باشد ، حداکثر برای یکبار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here