پرسش و پاسخ سئوالات اداری و استخدامی کارمندان و ایثارگران

5
پرسش و پاسخ سئوالات اداری و استخدامی کارمندان و ایثارگران
پرسش و پاسخ سئوالات اداری و استخدامی کارمندان و ایثارگران

پاراف پرسش و پاسخ سئوالات اداری و استخدامی کارمندان و ایثارگران: پاراف تعدادی از پرسش و پاسخ های رایج و متداول اداری و استخدامی کارمندان و ایثارگران را برای شما فراهم کرده که به شرح زیر است:

1- نحوه ذخیره مرخصی مشمولین قانون حالت اشتغال چگونه می‌باشد؟
با توجه به ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و …،مصوب 1372، جانبازان مشمول قانون یاد شده همانند مستخدمین شاغل تلقی می‌گردند، لذا مرخصی مشمولین یاد شده نیز همانند سایر کارکنان به موجب مفاد ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر به میزان پانزده روز در هر سال قابل ذخیره می‌باشد.

2- آیا جانبازان بازنشسته مجاز به اعاده به خدمت می‌باشند؟
خیر. دستگاه‌های اجرایی صرفاً می‌توانند در صورت نیاز به خدمات جانبازان بازنشسته، در اجرای بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه بدون تخصیص پست سازمانی، آنان را به عنوان بازنشسته در قالب انغقاد قرارداد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، بکارگیری نمایند.

3- اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته به چه صورت می‌باشد؟
در اجرای بند « ک » ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، آزادگان با محاسبه مجموع سنوات واقعی خدمت و مدت اسارت به میزان یک برابر، بدون پرداخت وجوه مربوط به پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی، امکان لغو حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت، با همان وضعیت استخدامی قبلی و ادامه خدمت ‌آنان مازاد بر مدت مذکور تا تکمیل سوابق برای بازنشستگی با رعایت سایر مقررات، وجود دارد.

4- اعطای مأموریت آموزشی به افرادی که در حال گذراندن پایان نامه و یا رساله دکترا می‌باشند، وجاهت قانونی دارد؟
خیر. با توجه به اینکه در زمان تهیه و ارائه پایان نامه و یا رساله دکترا، الزامی به حضور فیز‌یکی دانشجو در دانشگاه یا مرکز آموزشی محل تحصیل نمی‌باشد، لذا اعطای مأموریت آموزشی به جانبازانی که در حال گذراندن پایان‌نامه و یا رساله دکترا می‌باشند، موضوعیت ندارد.

5- آیا اعطای مأموریت آموزشی به جانبازان و فرزندان شاهدی که در دانشگاه‌های مجازی، پذیرفته می‌شوند، وجاهت قانونی دارد؟
خیر. ماموریت آموزشی موضوع تبصره ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، صرفاً برای تحصیل در مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با رعایت برنامه درسی و سایر مقررات قابل اعطاء می‌باشد‌. بدیهی‌است اعطای مأموریت آموزشی به جانبازان و فرزندان شاهد برای تحصیل در دوره‌های مجازی و مکاتبه‌ای مجوزی ندارد.

6- چنانچه فردی فقط در تعدادی از روزهای هفته (به عنوان مثال سه روز یا کمتر)، اشتغال به تحصیل داشته باشد، در صورت درخواست نامبرده جهت استفاده از مأموریت آموزشی تمام‌وقت، دستگاه‌ اجرایی مجاز به صدور حکم مأموریت آموزشی تمام وقت می‌باشد؟
خیر. اعطای مأموریت آموزشی به ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند، برای طی دوره‌های آموزشی در مقاطع تحصیلی رسمی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که منجر به اخذ مدرک علمی یا استخدامی خواهد شد ، بر اساس برنامه‌های درسی ارائه شده از سوی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی محل تحصیل بصورت تمام‌وقت و نیمه‌وقت و با رعایت سایر مقررات مربوط، بلامانع می‌باشد. بر این اساس، اعطای مأموریت آموزشی، خارج از برنامه‌ درسی ارائه شده و همچنین در ساعاتی که افراد موصوف حضور فیزیکی در کلاس درس ندارند، موضوعیت ندارد.

7- کدام دسته از ایثارگران مشمول برخورداری از مأموریت آموزشی موضوع تبصره ذیل ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند؟
به موجب قوانین و مقررات مورد عمل، در حال حاضر جانبازان، فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر، و همچنین رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام بصورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند.

8- آیا فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قبل از تصویب آیین‌نامه مربوطه، قابلیت اجرایی دارد؟
خیر. بر اساس نظر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره 153881 مورخ 4/10/1392 اعلام شده است، موادی از قانون مزبور که متضمن بار مالی است یا موادی که موکول به تصویب آیین‌نامه است، در صورت تأمین اعتبار در بودجه‌های مصوب و تصویب آیین‌نامه ماده مربوط، قابل اجرا خواهد بود.

9- حداکثر استفاده از مرخصی استحقاقی در یکسال چند ماه می باشد؟
براساس بند 10 آیین نامه اجرایی مرخصی ها حداکثر مرخصی استحقاقی در یکسال 4 ماه می­باشد.

10- با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، موضوع از کار افتادگی دولت چگونه است ؟
در حال حاضر از کارافتادگی کارمندان دولت براساس ماده 79 قانون استخدام کشوری عمل می­گردد.

11- به استناد کدام ماده در قانون مدیریت خدمات کشوری تقلیل ساعت کاری کارمندان مجاز شده است؟
براساس مفاد تبصره (1) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه ( حداکثر 11 ساعت ) تقلیل دهند و میزان حقوق ومزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

12- با توجه به مصوبه شورای عالی در خصوص ممنوع بودن بازنشستگی پیش از موعد در خصوص موارد استثنا چگونه عمل شود؟
موارد استثناء بازنشستگی پیش از موعد به استحضار رئیس جمهور رسانده شده است. به محض حصول نتیجه ، به اطلاع دستگاه های اجرایی خواهد رسید.

13- در حال حاضر، بهره مندی کارکنان از فوق العاده ویژه موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، … در اجرای رأی شماره 201 و 202 و 203 مورخ 17/5/90 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به چه نحو امکان¬پذیر است؟
به منظور اجرای مفاد رأی و با توجه به بند “ب” ردیف (7) طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران موضوع بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/81 مبنی بر اینکه مفاد فرمهای ارزشیابی ارتقاء شغلی داوطلبین استفاده از طرح یادشده، پس از تأیید کمیته ای با حضور مدیر واحد متبوع وی و دو نفر از کارشناسان متخصص همان واحد (به انتخاب مدیر واحد) به هیئت ممیزه ارائه می گردید، دستگاههای اجرایی می بایست تصویری از مستندات مربوط به بند یادشده ( فرم تکمیل شده فرد با ذکر نام و نام خانوادگی مدیر وقت واحد مربوطه و امضای وی منضم به نامه رسمی اداری مدیر وقت مربوطه برای واحد امور اداری که به تاریخ قبل از 1/1/88 تنظیم شده است ) را به همراه صورتجلسه هیئت ممیزه موضوع طرح، جهت بررسی و اعلام نظر به امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا ارسال نمایند.

5 دیدگاه ها

 1. ایا سازمان ها می توانند مدارک تحصیلی ایثارگران را به بهانه غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی نپذیرند.لطفا ماده قانونی انرا بیان فرمایید.

 2. با سلام
  درمورد محاسبه بند حق شاغل در حکم ریالی، تفاوت امتیاز سنوات و امتیاز تجربه چیست، یعنی چه سوابقی جز سنوات حساب می شود و چه سوابقی جز تجربه حساب می شود؟( خدمت سرباز، بخش خصوصی، سایر ادارات دولتی و…)
  با تشکر

 3. با سلام خدمت مدیریت محترم سایت
  بنده یک مشکل بشدت حیاتی
  لطفا کمکم کنید
  بنده سال گذشته تا مهرماه کارمند پیمانی در شهرداری بودم و سپس بنا به دلایلی استعفا دادم…. حالا بعد از ۱۴ ماه شرایطی برام پیش اومده که پشیمونم و دوباره میخام برگردم به همون شهرداری….
  لطفا کمک کنید آیا امکانش هست و اگه آره چطور و بنا به کدام ماده یا قانون؟
  توی قانون مدیریت خدمات کشوری گفتن میشه ولی کارمند رسمی رو گفتن… در مورد پیمانی هیچی هیچ جا ندیدم…. ضمنا شهرداری زیر مجموعه مدیریت کشوری نیست و نظام هماهنگه….

 4. سلمان صائب جانباز شیمیایى دفاع مقدس هستم. ریه ام بر اثر استشمام گاز شیمیایى مصدوم شده سیبتوولار ریه ام مصدوم وغیره قابل علاج شده-آیا در کمیسیون شامل درصد جانبازى نمیشود؟ لطفآ بفرمایید

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید