اطلاع رسانی آزمون قرآن و عترت از طریق دستگاه های دولتی

0
آزمون قرآن و عترت
آزمون قرآن و عترت

پاراف اطلاع رسانی آزمون قرآن و عترت از طریق دستگاه های دولتی : حجت الاسلام عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: آزمون قرآن و عترت باید در اتوماسیون های دولتی اطلاع رسانی شود تا کارمندان دولت از آن مطلع شوند.

برگزاری آزمون قرآن و عترت تأثیرات درون سازمانی و تأثیرات معنوی برای شرکت کنندگان دارد، بنابراین تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات در فضاهای عمومی اهمیت بسزایی دارد. همچنین باید از سایر ابزار اطلاع رسانی استفاده کرد.

وی گفت: برگزاری آزمون قرآن و عترت باید اطلاع رسانی شود؛ رسانه ملی و به ویژه مطبوعات و روزنامه دولت باید به این موضوع بپردازند. همچنین باید درخواست از استان ها برای اطلاع رسانی استانی صورت بگیرد.

آزمون قرآن و عترت باعث می شود خودآزمایی و سنجش داشته های حفظ صورت بگیرد، برای دانشگاه های دولتی نیز تأثیرات مناسبی دارد.

وی با اشاره به اینکه برای جذب مشارکت بیشتر در آزمون قرآن و عترت باید تبلیغات صورت بگیرد، تصریح کرد: برگزاری آزمون قرآن و عترت تأثیرات درون سازمانی و تأثیرات معنوی برای شرکت کنندگان دارد، بنابراین تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات در فضاهای عمومی اهمیت بسزایی دارد. همچنین باید از سایر ابزار اطلاع رسانی استفاده کرد.

چنانچه آزمون قرآن و عترت به صورت منظم و سالانه برگزار شود به تدریج جایگاه خود را پیدا می کند و استقبال بیشتری از آن می شود.اعلام نتایج به موقع، صدور به هنگام گواهینامه ها و اعطای به موقع جوایز به برگزیدگان موجب استقبال از آزمون قرآن و عترت می شود.

حجت الاسلام دانشی درخصوص تأثیرات آزمون قرآن و عترت گفت: آزمون قرآن و عترت باعث می شود خودآزمایی و سنجش داشته های حفظ صورت بگیرد، برای دانشگاه های دولتی نیز تأثیرات مناسبی دارد. وی با بیان اینکه طبیعتا آزمون قرآن و عترت، یکی از اقدامات سازمان دهی شده توسعه قرآن و نهج البلاغه است، خاطرنشان کرد:مردم و قرآن دوستان ما مطالعات پراکنده در حوزه قرآن و نهج البلاغه دارند، اما این آزمون، مطالعات پراکنده را سامان دهی کرده و جهت می دهد و در راستای حفظ، گام عملی در تحقق نظر مقام معظم رهبری مبنی بر وجود ١٠ میلیون حافظ قرآن در کشور است.

حجت الاسلام دانشی درمورد اقدامات استان برای برگزاری آزمون قرآن و عترت اظهارداشت: برگزاری آزمون قرآن و عترت در استان قم اطلاع رسانی شده است. همچنین ستاد استانی با حضور دستگاه های فرهنگی برای برنامه ریزی آزمون تشکیل خواهیم داد.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید