ممنوعیت تجمع حقوقی کارگران، احقاق حق فقط از طریق قانون

0
ممنوعیت تجمع حقوقی کارگران، احقاق حق فقط از طریق قانون
ممنوعیت تجمع حقوقی کارگران، احقاق حق فقط از طریق قانون

پاراف ممنوعیت تجمع حقوقی کارگران، احقاق حق فقط از طریق قانون : در راستای معوقات عقب‌مانده کارگران و کارمندان بعضی از شرکت‌های پتروشیمی دادگستری کل استان خوزستان بخش بندر امام‌خمینی(ره)، با صادرکردن بخش‌نامه‌ای، تجمع‌های غیرقانونی را محکوم کرد.

با توجه به تجمع‌های غیرقانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از شرکت‌های پتروشیمی لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم، موارد ذیل رعایت شود، در غیراین‌صورت وفق مقررات، با مخاطبان برخورد قضائی خواهد شد

متن کامل بخش‌نامه دادگستری کل استان خوزستان بخش بندر امام‌خمینی(ره) به ‌شرح زیر است:

با توجه به تجمع‌های غیرقانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از شرکت‌های پتروشیمی لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم، موارد ذیل رعایت شود، در غیراین‌صورت وفق مقررات، با مخاطبان برخورد قضائی خواهد شد.

١ ـ حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به‌نام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد.

٢ ـ درصورتی‌که کارگرانی به حق و حقوق خود اعتراض دارند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه خواهد نمود و درصورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمی‌شود مسئولان مربوط موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگران وفق مقررات اقدام نمایند.

٣- تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضائی به عمل می‌آید، مجددا تکرار می‌شود کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارند با ارائه فیش، مطالبات آنها پی‌گیری خواهد شد، از این تاریخ با هرگونه تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد.تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here