رتبه سایتهای وزارتخانه ها و قوای سه گانه، آموزش و پروش اول وزارت دادگستری آخر!

0
رتبه سایتهای وزارتخانه ها و قوای سه گانه
رتبه سایتهای وزارتخانه ها و قوای سه گانه

رتبه سایتهای وزارتخانه ها و قوای سه گانه، آموزش و پروش اول وزارت دادگستری آخر! : فعالیت اینترنتی دستگاههای دولتی و عملکرد آنها در پیاده سازی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد.

در فضایی که مشخص نیست دستگاههای دولتی چه میزان از فعالیت های خود را بر بستر دولت الکترونیک ارائه میدهند، آگاهی یافتن از رتبه سایتهایی که قرار است پنجره آشنایی و ارائه خدمات باشند، می تواند تا حدودی این وضعیت را مشخص کند.

بر اساس سیستم رتبه بندی سایت الکسا ۱۸ وزارت خانه کشورمان دارای رتبه هایی به شرح جدول زیر است:

رتبه سایتهای وزارتخانه ها و قوای سه گانه، آموزش و پروش اول وزارت دادگستری آخر!
رتبه سایتهای وزارتخانه ها و قوای سه گانه تا ۱۰ آبان ۹۵

علی رغم اینکه سایت وزارتخانه ها برای استانهای خود نیز زیر دامنه تعریف کرده و آنها نیز همزمان در این سایت فعالیت میکنند اما در کل رتبه آنها جالب توجه نیست!

وزارت امور خارجه بر خلاف وزیر خود که یکی از فعال ترین وزرای دولت در شبکه های اجتماعی است اصلا رتبه مناسبی را در میان سایت های ایرانی و وزارتخانه ها ندارد. سایت این وزارتخانه که پنجره عقاد رسمی دولت و ترویج تفکرات و سیاست های دولت در سراسر دنیا است، باید کمی فعالتر فعالیت کند.

وزارت اطلاعات هم این مسیر را باید طی کند تا سایتی فعالتر داشته باشد.

نکته جالب رتبه متوسط سایت وزارت ارتباطات است که خودش متولی اینترنت و ارتباطات کشور است!

در این رتبه بندی تنها وزارت آموزش و پرورش رتبه قابل قبولی دارد و برخی از وزارتخانه های نظیر دادگستری و جهاد حتی از برخی وبلاگ ها نیز رتبه ضعیف تری دارند!

جالب است که بدانید درگاه ایران که قرار بوده پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک باشد دارای رتبه ۱۹۷۹ و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند دارای رتبه بسیار ضعیف ۳۵۰۸۶ است!

رتبه قوای سه گانه

رتبه سایتهای قوای سه گانه هم در وضعیتی به شرح جدول زیر دارد. که رتبه ضعیف قوه قضائیه در این بین کاملا مشهود است.

قوه مجریه ۱۶۱۲
قوه مقننه ۴۵۹۲
قوه قضائیه ۹۱۴۱

در کل میتوان اینگونه نتیجه گرفت که یا دستگاههای دولتی نسبت به ارائه خدمات و محتوا و اطلاع رسانی ضعیف عمل میکنند و یا اینکه انچه عرضه می نمایند جذابیتی برای بازدیدکنندگان نداشته و آنها را اقناع نمی کند تا بازدید کننده آنها باشند. مدیران سایتهای دولتی باید بدانند که محتوا اهمیت بسیاری برای بازدید کنندگان دارد.پاراف.

نظر شما چیست؟

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید