دلایل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران

0
دلایل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران
دلایل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران

پاراف دلایل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران : محمد میرزابیگی، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان چرایی عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران را توضیح داد.

وی درباره اجرای مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران گفت: در ماده 75 قانون کار آمده است که زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور نباید به کار گرفته شوند. به این خاطر پرستاران از مزایای مشاغل سخت و زیان آور محروم بودند.

بخش‌های سوختگی و روانی از یک ماه مرخصی اضافه‌تر استفاده می‌کنند. اما بازنشستگی پیش از موعد هنوز به درستی استفاده نشده است. البته در بعضی از بخش‌های غیردولتی استفاده شده است. ولی در بخش دولتی تمام قوانینی که بحث سختی و زیان‌آوری در آن مطرح می‌شود به شرطی که در آن مجموعه کمبود نیرو نباشد و مسئول آن مجموعه هم با آن موافقت کند، این طرح اجرا شده است.

میرزابیگی افزود: ما در قانون “ارتقای بهره‌وری” این مشکل را حل کردیم. در ماده دوم این قانون آمده است که کارکنان بالینی بخش‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده 16 قانون نظام پرستاری شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی، یعنی تمام پرستاران از شمول ماده 75 قانون کار مستثنی می‌شوند و دولت می‌تواند مشاغل مزبور را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد 67 و 68 قانون کشوری برخوردار کند. علاوه بر آن، سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی ماهیانه به آنها اعطا کند.

به گزارش پاراف به نقل از ایسنا معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان با اشاره به در نظر گرفتن کاهش ساعت کار برای مشمولین این قانون ادامه داد: کاهش ساعت کار، اعطای سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد از مزایایی است که برای مشاغل سخت و زیان آور درنظر گرفته می‌شود. در خصوص کاهش ساعت کار نیز در حال حاضر، برای شیفت شب و روزهای تعطیل تا یک و نیم برابر این کاهش ساعت اجرا می‌شود. برای کسانی که تا 16 سال سابقه کار دارند نیز چهار ساعت کاهش در نظر گرفته می‌شود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید