بازطراحی و اصلاح ساختار تشکیلات بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی

0
بازطراحی و اصلاح ساختار تشکیلات بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی
بازطراحی و اصلاح ساختار تشکیلات بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی

پاراف بازطراحی و اصلاح ساختار تشکیلات بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی : رحیم اردلان معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در همایش سراسری مدیران تامین اجتماعی اظهار داشت: در برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی و جلسات مربوطه در حوزه اداری و مالی، تمامی چالشها بررسی شده و 4 راهبرد برای این حوزه تهیه شده است.

اردلان افزود: آیین نامه استخدامی سازمان قانون جامع و خوبی است که با اجرای دقیق آن شاهد رفع بسیاری از مسائل خواهیم بود. در حوزه رفاهی کارکنان سازمان نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بهبود و بازسازی نیروی انسانی در سازمان مورد توجه قرار گرفته و با استقبال کارکنان و مدیران مواجه شده است.
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دستورالعمل صرفه جویی هزینه ها صادر شده است، افزود: صرفه جویی در هزینه ها باید در تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گیرد.

محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، نیز در ادامه این همایش گفت: کارکنان سازمان در سراسر کشور از سند چشم انداز و برنامه استراتژیک سازمان اطلاع دارند و تمامی کارکنان در راستای تحقق اهداف این سند تلاش می کنند. بعد از 60 سال فعالیت سازمان، در حال نهایی کردن برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی هستیم که جای خوشحالی دارد و ضعف و فقدان های سازمان برطرف می شود.

وی ادامه داد: تعامل سازنده سازمان با مراجع نظارتی به صورت جدی ادامه می یابد و نمونه مناسب این موضوع در ارتباط با دیوان عدالت اداری انجام می شود.

دکتر منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزود: در سازمان تامین اجتماعی نیز همین دیدگاه در رابطه با حوزه فرهنگی حاکم است. طرح و بررسی وضعیت آموزش غیرحضوری کارکنان را از دیگر مباحث مطرح شده در کارگروه فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: ارتقاء مناسبات و آگاهی های رفتار اجتماعی به منظور افزایش تعاملات اجتماعی و بهبود عملکرد و کارایی همکاران در این آموزشها مورد توجه قرار می گیرد.

در ادامه مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: عدم رعایت اصول محاسبات بیمه ای و تصویب تعهدات بدون منبع در سال های گذشته، تکالیفی فراتر از محاسبات بیمه ای برای سازمان بوجود آورده است.منصور آتشی افزود: استفاده از خدمات الکترونیک در حوزه بیمه سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.وی اظهار امیدواری کرد خدمات مناسب تری به بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان ارائه شود.روابط عمومی تامین.