کاهش کیفیت زندگی در نتیجه نور ناکافی در اتاق کارمندان!

0

پاراف کاهش کیفیت زندگی در نتیجه نور ناکافی در اتاق کارمندان! : کارمندانی که دفتر کارشان نور کافی آفتاب دارند نسبت به کارمندانی که در محیط کارشان ، نور کافی خورشید ندارند ، خوابی طولانی تر ، راحت تر ، فعالیت بدنی بیشتر و کیفیت زندگی بهتری دارند.

کارمندانی که در اتاق های بدون پنجره کار می کنند در مقایسه با دیگر همکارانشان ، کیفیت زندگی پایین تری دارند و کیفیت خواب آنها نیز پایین تر و میزان اختلالات خواب در آنان ، بیشتر است.

در این مطالعه ، دانشمندان دریافتند تابیدن نور طبیعی به اتاق کارمندان ، سلامت آنان را در پی دارد و باید به عنوان یک اولویت در معماری محل کار ،‌ در نظر گرفته شود.محققان می گویند کارمندانی که اتاقشان پنجره ای رو به نور دارد ، ۱۷۳ درصد بیشتر ، نور دریافت می کنند و براثر تابش نور، خواب شبانه آنها به طور متوسط بیشتر از کارمندان دیگر است.

محققان که نتایج بررسی خود را در شماره اخیر نشریه پزشکی بالینی خواب منتشر کردند می گویند کارمندانی که در اتاق های بدون پنجره کار می کنند در مقایسه با دیگر همکارانشان ، کیفیت زندگی پایین تری دارند و کیفیت خواب آنها نیز پایین تر و میزان اختلالات خواب در آنان ، بیشتر است.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید