کاهش پست‌ها و معاونت‌های سازمانی دانشگاه آزاد

0

پاراف کاهش پست‌ها و معاونت‌های سازمانی دانشگاه آزاد : هشتمین جلسه هیئت‌امنای مرکزی دانشگاه آزاد با حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس هیئت‌امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد و میرزاده رئیس دانشگاه آزاد و سایر اعضا برگزار شد.

میرزاده با بیان اینکه با توجه به رویکردها و ماموریت‌های جدید دانشگاه آزاد و با عنایت به اینکه دانشگاه وارد دوران جدیدی از کارآفرینی به عنوان یک دانشگاه نسل سوم می‌شود، لازم بود که تشکیلات دانشگاه مورد تجدیدنظر قرار گیرد، گفت: بر همین اساس تشکیلات دانشگاه با نگاه کاهش هزینه‌های دانشگاه، افزایش فعالیت‌های دانشگاه، ارتقاء بهره‌وری، کاهش بروکراسی، عدم تمرکزگرایی و چابک‌سازی سازمانی طراحی شده است.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: تجمیع واحدهای سازمانی در استان‌ها، کاهش تعداد پست‌های سازمانی مدیریتی در صف و ستاد، حذف واحدهای سازمانی غیرضرور و جایگزینی آنها با ساختارهای جدید تشکیلاتی که تضمین کننده رویکردهای یک دانشگاه نسل سوم و کارآفرین است، عدم افزایش پست‌های سازمانی و کاهش هزینه‌های دانشگاه فلسفه و منطق اصلی دانشگاه برای ارائه یک نمودار سازمانی کلان در سطح مرکز و استان‌ها بود.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به مصوبه هیئت‌امنا درباره تشکیلات جدید دانشگاه آزاد، گفت: تعداد معاونت‌های فعلی دانشگاه از 15 معاونت به 9 معاونت کاهش پیدا کرد و بر این اساس در ساختار جدید معاونت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت ورزشی، معاونت پژوهش و فناوری، معاونت عمران، معاونت پزشکی و معاونت امور مجلس تثبیت شدند.

وی افزود: در ساختار تشکیلاتی جدید دانشگاه آزاد ساختار معاونت فرهنگی و معاونت امور دانشجویی ادغام شد و معاونت‌های اداری، مالی و معاونت اجرایی دانشگاه ادغام شدند و با نام جدید معاونت توسعه منابع و پشتیبانی به کار خود ادامه خواهند داد. معاونت برنامه‌ریزی با معاونت امور اقتصاد دانش‌بنیان ادغام شد و با عنوان معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان مورد تایید قرار گرفت.

میرزاده در خصوص معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد عنوان کرد: مقرر شد در تشکیلات جدید سازمانی این معاونت به شکل یک دفتر در زیرمجموعه رئیس دانشگاه آزاد فعالیت کند.

وی با ارائه آماری از کاهش پست‌های سازمانی دانشگاه در ساختار تشکیلاتی جدید، گفت: در این ساختار که به تصویب هیئت‌امنای مرکزی دانشگاه رسید تعداد معاونت‌های دانشگاه از 15 معاونت به 9 معاونت، مراکز در سازمان مرکزی از 26 مرکز به 7 مرکز، ادارات‌کل و دفاتر از 71 اداره‌کل به 42 اداره کل، مدیریت‌ها از 43 مدیریت به 24 مدیریت و ادارات و گروه‌ها در سازمان مرکزی از 302 اداره به 170 اداره کاهش پیدا کرد.

میرزاده با بیان اینکه در سطح استان‌ها نیز تشکیلات و ساختار سازمانی متناظر با سازمان مرکزی تثبیت یا تعدیل خواهند شد، خاطرنشان کرد: تشکیلات تفصیلی پس از اینکه تشکیلات کلی یا نمودار کلان آن براساس مصوبه هیئت‌امنا در کمیسیون دائمی هیئت‌امنا که تفویض اختیار به آن صورت گرفته تصویب شود در سطح 400 واحد دانشگاه آزاد و سازمان مرکزی انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این بازآرایی جدید تشکیلات دانشگاه هیچ نیرویی از سیستم حذف نخواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس صرفه‌جویی بار مالی ناشی از این تغییرات نزدیک به 87 میلیارد تومان در سال است که بیشتر این کاهش هزینه مربوط به هزینه‌های اداری است.

وی با بیان اینکه تصویب اساسنامه اصلاحی کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه مصوبه بعدی جلسه بود، گفت: بر این اساس مقرر شد اساسنامه کانون اصلاح شده و به شکل یک سازمان مردم نهاد قرار گیرد و یک دفتر در تشکیلات دانشگاه برای پیگیری امور فارغ‌التحصیلان از جمله اشتغال آنها در زیرمجموعه یکی از معاونت‌های دانشگاه تشکیل شود.*تسنیم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید