کاهش کارکنان دولت در دولت یازدهم

0

پاراف کاهش کارکنان دولت در دولت یازدهم به نقل از مهر : ۶۸ هزار و ۲۰۱ نفر از تعداد کارکنان دولت کاسته شده است. محمود عسکری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفته: در راستای اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و قانون برنامه پنجم توسعه، طی ۱۸ ماه نخست فعالیت دولت با خروج طبیعی کارکنان به طریق بازنشستگی و اعمال سیاست مشارکت های بخش غیردولتی از طریق ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در بخش غیردولتی و خرید خدمات بجای تولید خدمات و محدودیت صدور مجوزهای استخدامی در دولت یازدهم، ۶۸ هزار و ۲۰۱ نفر از تعداد کارکنان دولت کاسته شده است.

جانشین معاون رئیس جمهور گفت: طی این مدت در مجموع ۸۴ هزار نفر از استخدام دولت خارج و ۱۵ هزار و ۷۹۹ نفر به جمع کارکنان دولت اضافه شده اند.

همچنین عسکری آزاد گفته : براساس این گزارش مجوز استخدام ۲ هزار و ۷۱۶ نفر از استخدام شدگان دولت یازدهم صادر شده و بیش از ۱۳هزار استخدام براساس مجوزهای صادر شده در دولت دهم بوده است. طی ۱۸ ماه گذشته ۶۹ هزار کارمند رسمی و ۱۵ هزار کارمند غیررسمی از بدنه دولت جدا شده اند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید