اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی

0

پاراف اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی : شماره۵۰۶۲۴/ت۴۰۶۸۴هـ ۲۳/۴/۱۳۹۴ اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد

در تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «مفید راهبر» عبارت «و مؤسسه حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مؤسسه غیردولتی زیرنظر ستاد کل نیروهای مسلح)» اضافه می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

در تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «مفید راهبر» عبارت «و مؤسسه حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مؤسسه غیردولتی زیرنظر ستاد کل نیروهای مسلح)» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور

اسحاق جهانگیری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید