ثبت نام فروش اقساطی تندر ۹۰ با سود ۱۵ درصد به معلمان

0
واسپاری خودرو تندر ۹۰ - E2 - خرداد ۹۵
واسپاری خودرو تندر ۹۰ - E2 - خرداد ۹۵

پاراف ثبت نام فروش اقساطی تندر ۹۰ با سود ۱۵ درصد به معلمان : شرکت لیزینگ فرهنگیان اقدام به فروش اقساطی تندر ۹۰ برای کلیه فرهنگیان سراسر کشور نموده است.

برای دریافت سایر شرایط، فرمها و جزئیات بیشتر به سایت شرکت لیزینگ فرهنگیان و یا ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور مراجعه کنید.

شرایط تحویل :

۱- مدت ارسال مدارک متقاضیان واجد الشرایط عضو صندوق ذخیره فرهنگیان از استانها حداکثر تا تاریخ ۹/تیر/۹۵ می باشد.

۲- هر یک از متقاضیان می بایستی نسبت به ارائه فقط یک فقره فیش نقدی واریزی بنام خریدار به حساب شماره ۱۰۲۴۹۷۴۴۶۶۷۸۱ نزد بانک سرمایه شعبه آموزش و پرورش به نام شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان اقدام نمایند.

۳- به درخواست هایی که واریزی آنها فاقد پرفراژ بانکی و مشخصات واریز کننده ناخوانا و یا مغایر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- قابل ذکر است قیمت فوق علی الحساب بوده و ملاک محاسبه قیمت قطعی خودرو و هزینه های جانبی مبلغ مندرج در فاکتور فروش شرکت سازنده خودرو می باشد ..

۵- با توجه به مفاد قرارداد منعقده و رویه جاری شرکت خودروساز ، تحویل خودرو از طریق نمایندگیهای مجاز شرکت فروشنده در مراکز استانها و یا شهرستان حسب مورد خواهد بود .

۶- حداکثر مدت زمان نگهداری و توقف خودرو در پارگینگ یک هفته از تاریخ تحویل خودرو به نمایندگی میباشد و در صورت عدم مراجعه متقاضی بیش از مدت مذکور هزینه پارکینگ به عهده متقاضی خواهد بود .

۷- از پذیرش مدارک متقاضیانی که قبلا خودرو دریافت نموده اند معذوریم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here