آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری

0
آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری
آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری

پاراف آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری : شماره۱۳۲۱۲۴/ت۴۷۱۳۹هـ ۱۳۹۰/۷/۳

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۶) قانون مرکز آمار ایران ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری

ماده۱ـ مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت می‌نماید.
تبصره۱ـ منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت‌های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است.
تبصره۲ـ استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال ۱۳۹۰ حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است.
ماده۲ـ ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیت‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، میزان کار مفید انجام‌شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرم‌ها، پرسش‌نامه‌ها، تهیه طرح نمونه‌گیری، تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماها، بهنگام‌سازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای مورد نیاز برای عمـلیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحـدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.
ماده۳ـ مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته خود در ازای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۰، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.
تبصره۱ـ برای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری‌گیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیف‌های (۲۶) تا (۲۸) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف‌ها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره۲ـ مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محـل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخـت هزینه‌های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری اقدام نماید.
ماده۴ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیت‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (۳) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می‌گردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد.
ماده۵ ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیت‌های منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.
ماده۶ ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۷۷۳/ت۳۴۶۰۰هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ می‌گردد.
در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند. علاوه بر حق‌الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه ۳۰۰۰۰۰ ریال دریافت خواهند نمود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال ۱۳۹۰ (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیت‌ها و طرح‌های آماری در سال ۱۳۹۰ (ریال)
۱ مامور سرشماری و آمارگیر ۱۶۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۲ بازبین فنی و داده اما ۱۴۸۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰
۳ مسئول گروه اجرایی ۲۳۰۰۰۰ ۱۸۱۰۰۰
۴ کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و…) ۲۳۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰
۵ کارشناس مسئول فنی و اجرایی ۲۳۶۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰
۶ معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان ۲۳۶۰۰۰ ۰
۷ معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان ۲۵۸۰۰۰ ۰
۸ تحلیل‌گر سیستم ۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰
۹ مسئول امور نقشه، پردازش داده‌ها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری داده‌ها ۱۶۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۱۰ نقشه‌بردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه ۱۶۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۱۱ متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشین‌نویس و سایر عوامل خدماتی ۱۱۶۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰
۱۲ متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری ۱۴۰۰۰۰ ۰
۱۳ اعضای گروه‌های کاری اجرای برنامه‌های مالی، اداری و پشتیبلنی ۱۶۸۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰
۱۴ مدیر اجرایی سرشماری استان ۲۹۰۰۰۰ ۲۶۳۰۰۰
۱۵ قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان ۲۹۰۰۰۰ ۲۶۳۰۰۰
۱۶ مدیر اجرایی سرشماری شهرستان ۲۳۶۰۰۰ ۰
۱۷ نماینده و ناظر ستاد ۲۳۵۰۰۰ ۰
۱۸ ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) ۲۳۴۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید