تصویب نامه آیین نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور

0
تصویب نامه آیین نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
تصویب نامه آیین نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور

پاراف تصویب نامه آیین نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور :  این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۴۹۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویب نامه آیین نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور

شماره۴۹۸۹/ت۵۱۸۶۰هـ                                                               ۲۲/۱/۱۳۹۵

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات

سازمان مدیریت و برنام ه­ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ به‏منظور نظارت، هماهنگی و تصمیم‏گیری درخصوص سفر کاری اعضای شوراهای‏ اسلامی محلی به خارج از کشور کمیسیونی به ‏ریاست معاون ذی ربط وزارت کشور و با عضویت نماینده شورای عالی استان‏ها و نمایندگان تام‏الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تحت عنوان کمیسیون مرکزی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور که در این آیین‏نامه به اختصار «کمیسیون مرکزی» نامیده می شود، تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت‏ کشور تشکیل‏ می شود.

تبصره ـ سفرهایی که به دعوت مقام‏ها یا مراجع خارج از کشور از اعضای شوراهای اسلامی محلی، به‏ عنوان عضو شورا به عمل می­آید و هزینه‏های آن توسط دعوت‏کننده تأمین می­شود نیز مشمول این ماده است.

ماده۲ـ کارگروه استانی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور که در این آیین‏نامه به اختصار «کارگروه استانی» نامیده می‏شود، با ‏عضویت استاندار یا نماینده تام‏الاختیار وی (رییس)، رییس شورای اسلامی استان، نمایندگان تام‏الاختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره‏کل اطلاعات استان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان تشکیل می‏شود. این کارگروه پیشنهاددهنده نهایی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی استان به کمیسیون مرکزی است و دبیرخانه آن در استانداری تشکیل می‏شود.

ماده۳ـ شوراهای اسلامی متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر کاری اعضای خود را همراه با تعداد اعضای مورد نظر و مدارک مربوط، حداقل یک ماه قبل از سفر به دبیرخانه کارگروه استانی تحویل دهند و کارگروه استانی موظف است مدارک یادشده را حداقل بیست روز قبل از سفر، به دبیرخانه کمیسیون مرکزی تحویل دهد.

تبصره ـ پس ‏از موافقت کمیسیون‏ مرکزی با انجام سفر، دبیرخانه کارگروه استانی موظف است با هماهنگی اداره‏کل اطلاعات استان و نمایندگی وزارت امورخارجه در استان، نسبت ‏به برگزاری جلسه توجیهی قبل از انجام سفر اقدام کند.

ماده۴ـ تأ مین اعتبار سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی در تمام سطوح، بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‏شود، بر عهده شورای مربوط است.

ماده۵ ـ هیأت های اعزامی موظفند پس از انجام سفر کاری، گزارش سفر، اقدامات و مذاکرات انجام‏شده را به دبیرخانه ‏کارگروه استانی‏ و دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال کنند.

ماده۶ ـ رعایت مقررات ‏و شئونات‏ جمهوری‏ اسلامی ‏ایران از سوی کلیه اعضای شوراهای اسلامی اعزامی مشمول این آیین‏نامه، لازم‏الاجرا است.

ماده۷ـ انجام هرگونه سفر خارجی بدون طی مراحل قانونی یادشده در این آیین نامه از مصادیق ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن است و هیأت‏های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی ذی ربط موظف به رسیدگی به تخلفات مربوط هستند.

ماده۸ ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‏نامه بر عهده کمیسیون مرکزی است.

ماده۹ـ تصویب­نامه‏های شماره ۳۶۸۱۴/ت۲۳۸۹۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۲ و شماره ۳۷۴۷/ت۳۰۴۶۳هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۳ لغو می‏شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید