آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران را ابلاغ کرد. متن کامل این آئین نامه به شرح زیر است.

آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران

مقدمه

به منظور تقویت فرهنگ ایثار و شهادت وایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت های ارزشمند ایثارگران عزیز در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی … و با عنایت به تجربه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای طرح معتمدین معین با بهره گیری از تجربیات بدست آمده از اجرای سه دوره شورای مشورتی استانداران و فرمانداران از سال ۱۳۸۷و ابلاغ «آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران » به شماره ۲۷۲/۳/۴۰۰۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ آئین نامه چهارمین دوره شورای مشورتی استانداران و فرمانداران به شرح زیر ارائه می شود.

اهداف

 • بهره گیری از ظرفیت ایثارگران در جهت توسعه و تعمیق فرهنگ دینی و ارزش های انقلاب اسلامی در سطح جامعه
 • توسعه ، تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی ایثارگران با استفاده از توانمندی های جامعه ایثارگری
 • استفاده از نظرات مشورتی و توان کارشناسی ایثارگران در رشد و توسعه ملی و منطقه ای
 • استفاده از نظر مشورتی و توان کارشناسی ایثارگران در مسائل مربوط به جامعه ایثارگری
 • تقویت حلقه اتصال بین خانواده های شاهد وایثارگر و مسئولین شهرستان واستان
 • ایجاد همدلی و نزدیکی در جامعه ایثارگری و مرتفع کردن مشکلات ایثارگران از طریق سیاستگزاری های منطقه ای

ترکیب اعضاء

 • اعضاء ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار به تعداد۵ نفر( یک نفر بعنوان نماینده والدین شهداء ، یک همسر شهید ، یک فرزند ، یک جانباز ، یک آزاده ) از بین معتمدین معین فعال و یا ایثارگران نخبه دارای شرایط احراز با رعایت ترکیب اعضاء انتخاب می شوند.

تبصره : علاوه بر ۵ نفر اعضاء ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار ، یک نفر رزمنده پیشکسوت به انتخاب استاندار عضو شورا خواهد بود.

 • ریاست شورای مشورتی استانداری به عهده استاندار و شورای مشورتی فرمانداری به عهده فرماندار می باشد.
 • در هر سال حداقل ۴ جلسه شورای مشورتی استانداری وفرمانداری می بایست به ریاست استاندار وفرماندار برگزار شود.
 • مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسات شورای مشورتی استانداری و رئیس بنیاد شهرستان در جلسات شورا ی مشورتی فرمانداری حضور خواهند داشت .
 • مشاور استاندار در امور ایثارگران دبیر شورای مشورتی استانداری و مشاور فرماندار در امور ایثارگران دبیر شورای مشورتی فرمانداری و مسئول برنامه ریزی ، تشکیل ، گزارش دهی و پیگیری مصوبات خواهد بود.

شرایط عضویت

شرایط عضویت در شورای مشورتی استانداری و فرمانداری عبارت است از :

 • تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی
 • معتقد به اصول و ارزش های اسلامی و عاری از توقعات فردی
 • داشتن مقبولیت و حسن شهرت در بین جامعه ایثارگری
 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا خبرویت ( برای والدین شاهد )
 • داشتن توانائی برای مشارکت فعال به ویژه در برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • دارا بودن روحیه مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی

نحوه انتخاب اعضاء شورا

اعضاء شورای مشورتی استانداری با مشورت مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان و ( یک نفر عضو رزمنده با مشورت فرمانده نیروی مقاومت بسیج )استاندار انتخاب می گردند.

تبصره۱ : انتخاب اعضای شورای مشورتی فرمانداری نیز مشابه روند فوق و با مشورت رئیس بنیادشهید و امورایثارگران و( یک نفر عضو رزمنده با مشورت فرمانده نیروی مقاومت بسیج ) شهرستان انتخاب می گردند.

تبصره۲ :اعضای شورای مشورتی استانداری به تعداد ۵ نفر به عنوان عضو اصلی و ۳ نفر به عنوان عضو علی البدل همچنین اعضای شورای مشورتی فرمانداری به تعداد ۵ نفر به عنوان عضو اصلی و ۳ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

مدت فعالیت

۱٫ مدت فعالیت اعضای شورا ۴ سال از زمان انتخاب می باشد .
۲٫ تعداد جلسات شورا در هر سال حداقل ۴ جلسه می باشد . بدیهی است در صورت ضرورت زمان و دستور جلسه برگزاری جلسات فوق العاده توسط دبیر شورا به اطلاع اعضاء رسانده خواهد شد .
۳٫ در صورتی که هریک از اعضای شورا به هر دلیلی ۲ جلسه متوالی و یا سه جلسه متناوب در جلسات حضور نداشته باشد و همچنین در صورت استعفاء ، عضویت وی در شورا کان لم یکن تلقی و استانـدار می بایست به تعداد افراد حذف شده ، نفرات جدید را انتخاب نماید .
۴٫ در صورت تغییراستاندار و فرماندار ، اعضاء شورا تا پایان دوره چهار ساله به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وظایف و اختیارات شورا

۱٫ شورا بازوی مشورتی استاندار و فرماندار در زمینه های مرتبط با نقش و جایگاه ایثارگران در جامعه و ارائه پیشنهادهای ایثارگران در زمینه مسائل مختلف استان و شهرستان خواهد بود .
۲٫ شورا می تواند به منظور مشارکت در مسائل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی…. استان ، موضوعات مختلف را در دستور کار قرار داده و نتیجه بررسی ها را از طریق دبیر خانه به استاندار یا فرماندار اعلام نماید .
۳٫ حضور نماینده شورای مشورتی استانداری در جلسات شورای اداری ، شورای هماهنگی امورایثارگران ، ستادمناسب سازی معابرواماکن عمومی و شورای ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در سطح استان .
۴٫ جلسات شـورای استــان با حضـور استاندار( رئیس شــورا ) و یا مشـاور استـانـدار در امـور ایثارگران ( دبیرشورا و رابط استاندار ) و در شهرستان با حضور فرماندار( رئیس شورا ) و یا مشاور فرماندار در امور ایثارگران به عنوان دبیرشورا تشکیل می گردد .
۵٫ جلسات شورا با حضور دو سوم ( سه نفر از پنج و دو نفر از سه نفر) اعضاء اصلی تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء حاضر تصویب خواهد شد.
۶٫ شورا می تواند عنداللزوم و با رأی اکثر اعضاء نسبت به دعوت از ایثارگران و یا سایر اشخاص برای حضور در جلسات و ارایه نظر ، بدون حق رأی دعوت بعمل آورد .

دبیرخانه شورا

دبیرخانه « شورای استان» دراستانداری و دبیر آن مشاور استاندار در امورایثارگران و« شورای شهرستان» در فرمانداری و دبیر آن مشاور فرماندار در امورایثارگران خواهد بود .
وظایف دبیرخانه شورا :
۱٫ تهیه تقویم اجرایی جلسات شورا و لزوم برگزاری منظم جلسات و اجرایی کردن مصوبات آن
۱ ـ ۱ ـ تهیه پیش نویس تقویم اجرایی جلسات شورا توسط مشاور استاندار در امور ایثارگران ( دبیرشورا )
۲ ـ ۱ ـ ارائه پیش نویس به رئیس شورا برای ابلاغ
۳ ـ ۱ ـ تصویب نهایی تقویم اجرایی جلسات شورا و ارائه آن به اعضای شورای مشورتی استانداری برای حضور به موقع در جلسات
۲٫ تهیه و ارسال دعوتنامه و اعلام دستور کار با هماهنگی رئیس شورا
۱ ـ ۲ ـ تهیه دستور کار هر جلسه توسط دبیر شورا ( مشاور استاندار در امور ایثارگران )
۲ ـ ۲ ـ تهیه و ارسال متن دعوتنامه و ابلاغ دستور کار به اعضاء
۳ ـ ۲ ـ برگزاری جلسات طبق زمان بندی تقویم اجرایی
تبصره : جلسات شورای مشورتی استانداری به ریاست استاندار و یانماینده تام الاختیار ایشان برگزار شود .
۴ ـ ۲ ـ تهیه صورت جلسه شورا در ۴ نسخه و ابلاغ آن به اعضا ( ارسال یک نسخه به وزارت کشور و یک نسخه به بنیادشهید و امور ایثارگران مرکز و بایگانی یک نسخه در دبیرخانه شورا )
۵ ـ ۲ ـ پیگیری مصوبات شورا توسط دبیر شورا با همکاری استانداری و اعضای شورا
۳٫ برگزاری گردهمایی های ادواری با حضور اعضای شورای مشورتی استاندار و فرمانداران در سطح استان
۱ ـ ۳ ـ برنامه ریزی برای برگزاری گردهمایی ادواری با هماهنگی اعضاء و استانداری
۲ ـ ۳ ـ تهیه موضوعات قابل طرح در گردهمایی
۳ ـ ۳ ـ تهیه دعوتنامه اعضای شورا و سایر مدعوین
۴ ـ ۳ ـ برگزاری گردهمایی با استفاده از ظرفیت های بنیاد شهید و امورایثارگران ، استانداری ها و سایردستگاه ها
۵ ـ ۳ ـ تهیه گزارش برگزاری جلسات و ارسال آن به دبیرخانه شورای سیاستگزاری طرح معتمدین معین
۴٫ تهیه گزارش عملکـــرد ادواری
۱ـ ۴ ـ گزارش عملکرد شورای مشورتی فرمانداری توسط دبیرجلسه تهیه و به دبیرخانه شورای مشورتی استانداری ارسال خواهد شد .
۱ ـ ۴ ـ دبیر شورای مشورتی استانداری خلاصه گزارش شورای فرمانداری های تابعه را تهیه و به همراه گزارش عملکرد سالانه شورای مشورتی استانداری به دفتر مشاور وزیر کشوردر امورایثارگران می نماید .
۳ ـ ۴ ـ گزارش سالانه شورای مشورتی استانداری و فرمانداری سراسر کشور توسط مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران جهت جمع بندی به دبیرخانه شورای سیاستگزاری طرح معتمدین معین ( مستقر در بنیاد شهید و امورایثارگران ) ارسال خواهد شد .
تبصره ۱ : در کلیه مراحل فوق ، رونوشت مکاتبات می بایست برای بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال شود .
تبصره ۲ : ارزیابی عملکرد شورا ها در پایان سال بر اساس شاخص های پیوست ، توسط بنیادشهید و امورایثارگران و با کسب نظر مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران انجام خواهد شد .
۵ . ارسال مصوبات جلسات از طریق دبیرخانه به کلیه اعضاء
۶ . تهیه متن حکم اعضاء شورای مشورتی وارائه به استاندار و فرماندار برای امضاء و ابلاغ

ملاحظات و الزامات اجرای آئین نامه

۱٫ ضمن تأکید بر دقت در انتصاب و تأیید شرایط احراز ، به نحوی عمل شود که از هر گونه شائبه سوگیری جداً پرهیز شود و حتی الامکان جایگاه ایثارگران معرفی شده به عنوان نماینده مقبول جامعه ایثارگری محفوظ بماند .
۲٫ از آنجائی که ماموریت اصلـی شـورا ایجاد زمینـه برای حضـور موثر ایثـارگران توانمند در عرصـه های تصمیم سازی ، برنامـه ریزی و ارائـه خدمت به جامعـه می باشد لذا حتـی الامکان موضـوعات مربوط به عموم جامعـه ( نه صرفاً ایثارگران ) در دستور کار شورا قرار گیرد و از پرداختن به مسائل موردی مربوط به ایثارگران خودداری نماید
۳٫ حیطه اختیارات شورا ، مشورتی بوده و از هر گونه مداخله و اقدامات اجرایی پرهیز شود .
۴٫ از آنجایی که جایگاه ایثارگران فراتر از منازعات و دسته بندیهای سیاسی و قومی می باشد ، از هر گونه ورود در جناح بندیهای سیاسی و اختلافات محلی و قومی جدا پرهیز شود .
۵٫ پیشگیری ازتداخل در وظائف سایر نهادهای رسمی و قانونی
۶٫ استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی مستمر به جامعه ایثارگری در خصوص هویت و عملکرد شورا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.