آیین‌نامه اجرایی ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

0
آیین‌نامه اجرایی ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

پاراف آیین‌نامه اجرایی ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : تاريخ: 1394/08/25
شماره: 111357

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (67) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب 1391- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده 1 – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب- مشمولین: دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
پ- مشمولین طرح شاهد: دانش آموزان، دانشجویان و طلاب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
ت- خدمات آموزشی طرح شاهد: کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که مطابق اساسنامه طرح شاهد – مصوب 1369 – شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن که در قالب برنامه‌های تربیتی، آموزشی و نظایر آن در جهت رشد و ارتقای تحصیلی مشمولین آن صورت می‌گیرد.
ث- کمک هزینه تحصیلی: مبلغی که به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی مشمولین توسط بنياد و پس از تصویب شورای طرح و برنامه شاهد پرداخت می‌گردد.
ج- طرح پراکنده: وضعیتی که بر اساس آن دانش آموزان شاهد در یک مدرسه خاص تجمیع و متمرکز نشده باشند.
ماده 2- بنياد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه درخصوص برنامه‌هاي آموزش عمومي براي مشمولين طرح شاهد به شرح زير اقدام نمايد:
الف – برگزاری كلاس‌هاي تكميلي، تقويتي- جبراني و نظارت بر برنامه‌هاي آموزشي دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس شاهد و طرح پراكنده (اعم از مدارس عادي و يا مدارس خاص مانند غيرانتفاعي، نمونه دولتي، استعدادهاي درخشان و استثنايي و مانند آنها) و مدارس ايثارگران بزرگسالان.
ب- برگزاری كلاس‌هاي تقويتي ويژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم.
پ- ارایه وسايل كمك آموزشي و آموزش باليني جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولين طرح شاهد كه امكان حضور در كلاس درس را ندارند.
ت- ارایه خدمات مشاوره‌اي و هدايت تحصيلي در مدارس شاهد و طرح پراكنده.
ث- تشويق دانش‌آموزان كوشا و ممتاز و حائزين رتبه‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري دانشگاه‌هاي دولتي روزانه.
ج- حمايت از گروه‌هاي خاص تحصيلي از جمله دانش آموزان استعداهاي درخشان، استثنايي و بازماندگان از تحصيل.
ماده 3- بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه درخصوص برنامه‌هاي آموزش-عالي و نيز پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان براي مشمولين طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف- تشويق دانشجويان و طلاب ساعي و تلاشگر به منظور رشد و ارتقای وضعيت تحصيلي آنها در مؤسسات آموزشي دولتي روزانه.
ب- مشاوره و هدايت تحصيلي دوره تحصيلات تكميلي شامل آماده¬سازي افراد بر حسب استعداد، علايق و شرايط محيطي و بر اساس نياز جامعه.
پ – ارايه خدمات آموزشي به دانشجويان معلول به شرح زير:
گروه يك- جانباز ويژه شامل: دو چشم نابينا و قطع نخاع گردن
گروه دو- جانباز ويژه ويلچري شامل: قطع نخاع كمر و قطع دو پا از بالاي زانو
تبصره- فرزندان معلول شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش داراي ويژگي در گروه‌هاي یک و دو مشمول اين بند خواهند بود.
ت- پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي غير شهريه بگير در هر نيمسال تحصيلي.
ث- استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي ايثارگري و معتمدين معين دانشجويي به منظور ارتقاي علمي و تحصيلي دانشجويان و طلاب شاهد و ايثارگر (از جمله تقويت بنيه علمي و
استاد مشاور).
ماده 4- مدت ارايه خدمات و تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- در بخش آموزش عمومي مطابق مقررات و ضوابط آموزشي وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع.
ب- در بخش آموزش عالي در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته چهار نيمسال، كارشناسی پيوسته هشت نيمسال، كارشناسی ارشد پيوسته دوازده نيمسال، دكتراي حرفه‌اي چهارده نيمسال، دكتري پيوسته پانزده نيمسال، كارشناسي ارشد ناپيوسته چهار نيمسال، دكتري pHd و تخصص پزشكي بر مبناي آيين‌نامه‌هاي آموزشي وزارتخانه‌هاي ذي¬ربط.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here