تصویبنامه آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان

0
استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان

پاراف تصویبنامه آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان : این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۴۷۰۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان

به موجب این مصوبه، نفرات اول تا سوم بازی‌های المپیک، اول و دوم قهرمانی جهان و نفرات اول تا سوم بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی حسب مورد در رشته‌های فردی و گروهی و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی شامل نفر اول در رشته‌های فردی و کلیه نفرات در رشته‌های گروهی طی شرایطی بدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی استخدام می‌شوند.

خوشبختانه در آستانه بازی‌های المپیک و پارالمپیک، در جلسه هیئت دولت که عصر امروز به ریاست حسن روحانی برگزار شد، این آیین‌نامه که پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان برای تأمین بیشتر قهرمانان کشور بود، به تصویب هیئت دولت تدبیر و امید رسید.

همه تلاش من و مدیران ورزش کشور آماده کردن شرایط بهتر برای موفقیت و کمتر شدن دغدغه‌های قهرمانان ایران است و خوشحالم که در کنار افزایش چشم‌گیر پاداش قهرمانان بازی‌های ریو، اهدای زمین و جوایز کمیته ملی المپیک امروز با همت دولت تدبیر و امید، آیین‌نامه استخدام قهرمانان بازی‌های آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بدون تشریفات و آزمون‌های استخدامی مهیا شده است و این خبری خوش برای آنها و خانواده بزرگ ورزش است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here