الحاق مجدد پژوهشگاه امور اقتصادی به وزارت اقتصاد

0
الحاق مجدد پژوهشگاه امور اقتصادی به وزارت اقتصاد
الحاق مجدد پژوهشگاه امور اقتصادی به وزارت اقتصاد

پاراف الحاق مجدد پژوهشگاه امور اقتصادی به وزارت اقتصاد : رئیس‌جمهوری مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر الحاق دوباره «پژوهشگاه امور اقتصادی» به وزارت اقتصاد را ابلاغ کرد.

-تصویب نامه شورای عالی اداری، موضوع انتزاع پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لغو و پژوهشکده مزبور مجددا به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق می‌شود.

در ابلاغیه حسن روحانی، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری به وزارت اقتصاد، وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری درخصوص بهره برداری بهینه از خدمات پژوهشگاه امور اقتصادی آمده است:

«شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور بهره‌برداری بهینه از خدمات پژوهشگاه امور اقتصادی تصویب کرد:

۱-تصویب نامه شورای عالی اداری، موضوع انتزاع پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لغو و پژوهشکده مزبور مجددا به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق می‌شود.

۲-به منظور تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی و تشکیلات مربوط به انتزاع پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علامه طباطبایی) و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

۳-وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول حسن اجرای این مصوبه است و نتایج آن را به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه می‌‌کند.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید