حذف مدرک تحصیلی دیپلم از شرایط احراز مشاغل حسابدار و مسؤول خدمات مالی

0

پاراف قوانین و مقررات در مورد حذف مدرک تحصیلی دیپلم از شرایط احراز مشاغل حسابدار و مسؤول خدمات مالی موضوع بخشنامه شماره ۷۳۶۱/۹۳/۲۲۵ مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور:

به موجب تصمیم جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲) ردیف «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت «یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز» از قسمت اخیر بند «تحصیلات و معلومات» شرایط احراز مشاغل «حسابدار» و «مسئول خدمات مالی» حذف شده است.

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

پیرو بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت راهبردی منابع انسانی (وقت) موضوع ابلاغ تعدادی از مشاغل عمومی در اجرای تبصره (۱) ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام می‌دارد:

به موجب تصمیم جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲) ردیف «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت «یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز» از قسمت اخیر بند «تحصیلات و معلومات» شرایط احراز مشاغل «حسابدار» و «مسئول خدمات مالی» حذف شده است.

سید علی صدرالسادات

معاون سرمایه انسانی

حذف مدرک تحصیلی دیپلم از شرایط احراز مشاغل حسابدار و مسؤول خدمات مالی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here