حذف چتر حمایتی بازنشستگان!

0
حذف چتر حمایتی بازنشستگان!
حذف چتر حمایتی بازنشستگان!

پاراف حذف چتر حمایتی بازنشستگان! : حذف پوشش درمانی و حمایت مالی در برخی قشرهای شاغل و بازنشسته، این سوال را مطرح می کند که آیا دولت یازدهم به دنبال حذف چتر حمایتی بازنشستگان است؟  در سراسر جهان دولت ها برنامه هایی مدون برای حمایت از شهروندانشان در دوران سالخوردگی دارند که برای نیروی کار در هر کشور این برنامه ها در غالب پرداخت سنوات، حقوق بازنشستگی و پوشش های بیمه درمانی صورت می گیرد.

در ایران نیز سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این هدف تشکیل شد تا نیروی کار با پرداخت ماهانه حق بیمه، از پوشش درمانی در زمان اشتغال و بازنشستگی و نیز حمایت مالی در زمان بازنشستگی برخوردار باشد. علاوه بر این سازمان که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق هایی چون صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و … نیز به فراخور فعالیت های خود، چتر حمایتی دولت ایران را از بازنشستگان تشکیل می دهند.

همچنین این سوال مطرح است که آیا سازمان هایی که در زمان اشتغال فرد با عقد تعهد نسبت به پوشش مالی و درمانی زمان بازنشستگی، از وی حق بیمه دریافت کرده اند، می توانند از انجام تعهدات قانونی خود سرباز بزنند؟

بازنشستگان فولاد کشور که طبق تمامی تعاریف قانونی موجود، بازنشسته کشوری محسوب می شوند اما تحت نظارت سازمان بازنشستگی کشوری نیستند، در دریافت حقوق خود دچار مشکل شدند. هنوز اختلال در پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد برطرف نشده بود که چتر حمایتی پوشش درمانی بخش اعظمی از بازنشستگان فولاد کشور حذف شد؛ به طوری که هم اکنون بخشی از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان تمامی هزینه های درمان خود را به صورت کاملا آزاد و بدون هیچ پوشش بیمه ای پرداخت می کنند؛ در حالیکه سرپرست خانوار ۳۰ سال به طور مداوم حق بیمه به سازمان هایی چون سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده، اما در زمان بازنشستگی، این سازمانها بدون توجه به تعهداتشان، چتر حمایتی خود را برداشته اند.

 رانندگان تاکسی در پایان سال ۹۴ با قطع یکباره بیمه تأمین اجتماعی خود مواجه شدند. تا اسفند ۹۴ همواره بخشی از حق بیمه ماهانه تاکسیرانان را دولت پرداخت می کرد و بخشی را خود تاکسیرانان پرداخت می کردند؛ اما به یکباره دولت تصمیم گرفت چتر حمایتی خود را از سر این قشر شاغل بردارد و در ابتدای سال ۹۵ با وجود چندین سال سابقه پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، به تاکسیرانان معرفی نامه دریافت بیمه اختیاری داده شد.

باید دید قشر بعدی که در دولت یازدهم چتر حمایت اجتماعی از سرشان برداشته می شود از میان کدام قشر شاغلان یا بازنشستگان هستند. تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here