رای ٧٧٩ الی ٧٨١ هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت در بازنشستگی شغل سخت و زیان آور پرستاری

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال حذف فوق العاده حق اشعه : ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه.
تاریخ تنظیم گزارش: ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
دادنامه: ۱۸۳ تاریخ صدور: ۱۱/۵/۹۴ ۹۳/اس/۴۶
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
گردشکـار:
شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بند ۴ ماده ۶۱ ۵۴] [ آئین نامه نهایی را خواستار شده اند. و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
علی رغم صدور آرای هیات عمومی و وحدت رویه و همچنین مدارک بالا و جوابیه انرژی اتمی به معاونت درمان اصفهان و جوابیه سازمان انرژی اتمی به انجمن رادیولوژی لرستان و نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و مجدداً در سال ۱۳۹۱ که همگی ضمیمه می باشند و در تمامی آنها حکم شده حق اشعه معادل ۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب می باشد که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به ما پرداخت شد. سپس از این تاریخ بند حق اشعه به دلیل اجرایی شدن ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام حذف و در دل تفاوت تطبیق با مبلغ ثابت و مطابق سال ۱۳۸۷ قرار گرفت و تاکنون تغییری نکرده است. و طبق بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه (۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب ) تغییر و حداکثر به (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰) امتیاز تعدیل کرده که قرار است آنرا اجرایی کنند.
با توجه به اینکه اکثر پرسنل رادیولوژی به دلیل کار با اشعه x و گاما دچار عوارضی از قبیل عقیمی و فرزندان ناقص الخلقه و انواع سرطانها بخصوص سرطان خون می شوند و اکثراً از لحاظ روحی شدیداً تحت فشار مظاعف هستند اجازه ندهید حق ما پایمال شود لذا درخواست داریم از تاریخ تصویب و قبل از اجرایی شدن آن (۱/۱/۱۳۸۸) بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال و دستور فرمایید بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ جایگزین شود و مابه التفاوت آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ما پرداخت شود تا فشار روحی وارد بر ما پرسنل رادیولوژی کمی کاهش پیدا کند.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موجب لایحه ۱۷۶۳/۲/۱۲/ب مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
در آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها بند ۴ ماده ۶۱ که شاکی درخواست حذف آن را نموده وجود ندارد و ابطال آئین نامه باید به طرفیت مرجع تصویب کننده آن مطرح شود. حذف بندهای آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان دانشگاهها مصوب هیأت امناء در حیطه اختیارات این دانشگاه نمی باشد. بند ۴ ماده ۵۴ آئین نامه اداری و استخدامی غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده حق اشعه می باشد ، که تاکنون دستور العمل آن ابلاغ نشده، لذا حق اشعه کارکنان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود و با اجرایی شدن قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه لغو شده است.
موضوع در جلسه مورخ ۲۱ / ۴ / ۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت گردید .

رأی هیأت تخصصی:

۱- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال قانون در زمره صلاحیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری نیست لذا در خصوص خواسته شکات مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خواسته موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می شود.
۲- مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و با توجه به اینکه آئین نامه مورد اعتراض در راستای قانون مذکور تصویب شده و در هر حال به دلالت قانون مذکور دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی اداره می شوند و مصوبات هیأت امناء مجری می باشد، بنابراین بند ۳ ماده ۵۴ آیین نامه مورد اعتراض که شکات به اشتباه به ماده ۶۱ اشاره کرده اند و لکن یکی از شکات شماره صحیح آئین نامه مورد اعتراض را ۵۴ قید کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.